İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2014

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yunanistan’ın AB Dönem Başkanlığı’nda ilk Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısı, 17 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Tarım ve balıkçılık sektörü ile ilgili dönem başkanlığı programının tanıtıldığı toplantıda ayrıca okullara meyve, sebze ve süt dağıtılmasına yönelik Avrupa Komisyonu’nun önerisi, tarım ürünlerinin iç piyasa ve üçüncü ülkelere pazarlanmasının teşvikine yönelik mevzuat önerisi ve süt ürünleri sektörünün durumu görüşüldü.

AB Dönem Başkanlığı’nın tarım ve balıkçılık için tanıtılan çalışma programının ana başlıkları şu şekilde oluştu;

-Yenilenen Ortak Tarım Politikası’nın 2015 başından itibaren tam olarak yürürlüğe girmesi için ilgili işlerin tamamlanmasının takibi;

-Farklı pazarların spesifik ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi ve programın yönetiminin basitleştirilmesine odaklanarak, tarım ürünlerinin AB içinde ve dışında tanıtımı ve teşvikine ilişkin teklif üzerinde AB Parlamentosu ile de görüşülerek devam edilmesi;

-Meyve ve sebze sektörüne yönelik daha iyi yönetim ve uygulama tedbirlerini kapsayan, üreticileri örgütleri ve işletme fonları ve programlarıyla da ilgili olan ve sektördeki pazar organizasyonun ortak yönetiminin teklifine ilişkin raporun incelenmesi;

-İki ayrı planı bir araya getirerek daha basit bir yaklaşım sunan ve okullarda meyve, sebze ve süt dağıtımına ilişkin teklifin üzerinde çalışılması;

-Yasa tekliflerinin Lizbon Antlaşması ile uyumu üzerinde ve organik tarım ile süt sektörünün geleceği hakkındaki raporlar üzerindeki çalışmaların devam ettirilmesi;

-Geçtiğimiz sene kabul edilen yeni Ortak Balıkçılık Politikası’nın (OBP) 2014-2020 döneminde uygulanması için kullanılacak fonlara ilişkin AB Denizcilik ve Balıkçılık Fonu üzerinde AB Parlamentosu ile varılan uzlaşmanın hızlı bir şekilde tamamlanması;

-OBP’nin getirdiği balık stokları yönetimi için hazırlanan çok yıllı planlar için kurumlar arası işbirliğinin desteklenmesi;

-Üçüncü ülkelerle yapılan balıkçılık anlaşma protokollerine ilişkin müzakerelerde ve balıkçılık yönetimiyle ilgili bölgesel örgütlerin ve kıyı devletlerin yıllık toplantılarında AB’nin pozisyonunun ve temsilinin koordine edilmesi.

Çalışma programının tanıtımının ardından okullara meyve, sebze ve süt dağıtılmasına yönelik Komisyon’un önerisi, tarım ürünlerinin iç piyasa ve üçüncü ülkelere pazarlanmasının teşvikine yönelik mevzuat önerisi ve süt ürünleri sektörünün durumu görüşüldü.

Tarım ürünlerinin iç pazarda ve AB dışında pazarlanmasına ilişkin teklifte, 2013 yılında 31.5 milyon avro tutarında bütçe rakamının 2020 yılında 200 milyon avroya ulaşması yer alıyor. AB içinde ve dışında yeni pazarların geliştirilmesi için AB ürünlerinin kalitesi göz önünde tutularak tüketici farkındalığın artırılmasına ağırlık verilen teklifte, öncelikli pazarlar ve ürünler için de yeni teşvik enstrümanları yer almakta.

Okullarda meyve, sebze ve süt dağıtımı programlarının daha etkin ve basit uygulanması için önerilen teklifte ise, çocukların sağlıklı beslenmesine dikkat çekilmesi, beslenme alışkanlıklarının bu yönde değiştirilmesi ve bu sayede obeziteyle de mücadele edilmesi hedefleniyor. Teklif kapsamında bir araya getirilen bu yeni dağıtım programının bütçesi, her okul yılı için 230 milyon avro olarak öngörülmekte.

Avrupa Konsey toplantısında AB tarım ve balıkçılık bakanları ayrıca, 2015’te kaldırılacak olan süt kota sisteminin AB’deki süt sektöründeki etkilerini de tartıştılar. Birçok üye ülke süt kotalarının kaldırılmasından sonra karşılaşılacak muhtemel sorunlardan birinin süt piyasasındaki istikrarsızlığı olacağını belirtirken, bazı bakanlar ise OTP’nin ileri sürdüğü güvenlik ağının süt piyasasındaki istikrarsızlığa neden olacağına ve zayıf süt üretim alanlarının özellikle korunması gerektiğine dikkat çekti.

Konseyde tartışılan bu konular ile ilgili Mayıs 2014’te gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar anlaşma sağlanması bekleniyor.