İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2014

AB SANAYİ REKABETÇİLİĞİ KONSEYİ TOPLANDI

20-21 Mart 2014 tarihlerinde yapılacak AB Bakanlar Konseyi toplantısı öncesinde 20 Şubat’ta toplanan AB’nin sanayiden sorumlu bakanları, Avrupa Komisyonu’nun Ocak ayında sanayi rekabetçiliği için önerdiği sanayi rönesansındaki amaç ve öncelikler konusunda büyük ölçüde uzlaşıya vardılar. Yunanistan Dönem Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, birçok üye ülkenin AB imalat sanayinin GYİH’nın yüzde 20’sine getirilerek yeniden sanayileşme hedefinde anlaştıkları, İngiltere’nin ise bu hedefi yapay bulduğu bildirildi.

Toplantıda, tartışmaların yeni 2030 İklim ve Enerji Eylem Planı ve Avrupa Komisyon’un sanayi rekabetçiliğinin çevre, iklim, rekabet, devlet yardımları ve bölgesel politikaları kapsaması gerektiği ve enerji fiyat ve maliyetlerini incelendiği rapor çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Toplantıda enerji fiyat ve maliyetlerinin ve Tek Enerji Pazarına olan ihtiyacın sanayi rekabetçiliğini etkileyen en önemli unsurlar olduğu ve bunun “acil sorun” olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Başını Fransa’nın çektiği bir grup üye ülkenin bu konu ile Avrupa Komisyon’un 9 Nisan’da yayınlaması beklenen enerjiye verilecek devlet yardımları hakkındaki kılavuz ile ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade ettikleri belirtildi.

Toplantıda vurgulanan diğer öncelikler ise 3-i yaklaşımı olarak tanımlanan (internal market, interconnection, innovation) iç pazar, politikalar arası bağlantı ve yenilikçilik oldu. Bu çerçevede üye ülkelerin iç pazarın mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin optimize edilmesinin önemi ve yapısal fonlar da dâhil olmak üzere müsait olan tüm fonların yenilikçiliğe dönük yatırımların teşvik edilmesine ve iş becerilerinin geliştirilmesine tahsis edilmesi konularında mutabakata vardıkları açıklandı.

Bununla birlikte, birçok üye ülkenin düzenleyici (yasal) çerçevenin ve finansmana erişimlerinin geliştirilerek KOBİ’lere destek verilmesinin altını çizdikleri belirtildi. Son olarak tartışmalarda, serbest ticaret anlaşmaları imzalanarak AB şirketlerinin küresel piyasalara erişimlerinin kolaylaştırılması gereği üzerinde durulduğu da bildirildi.