İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2014

AKDENİZ İÇİN BİRLİK SANAYİ İŞBİRLİĞİ 9’UNCU BAKANLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akdeniz için Birlik (Union for the Mediterranean- UfM) Sanayi İşbirliği 9’uncu Bakanlar Toplantısı 19 Şubat 2014 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. 37 ülkeden gelen üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Akdeniz ülkelerindeki iş ortamı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının gündemini, Avrupa-Akdeniz sanayi işbirliğinin gelecekte şekillenecek olan stratejik yönünün değerlendirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi oluşturdu.

Avrupa-Akdeniz bölgesinde iş ortamının iyileştirilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve KOBİ’lere sağlanan desteğin artırılması amacıyla Brüksel’de bir araya gelen UfM üyesi 37 ülkeden sanayi bakanları, iş örgütleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri, bakanlar ortak bildirisini ve 2014-2015 Avrupa-Akdeniz Sanayi İşbirliği Çalışma Programı’nı kabul ettiler.

Katılımcılar, bölgede sürdürülebilir büyümenin teşvik edilmesi ve bölge halkına iyi yaşam koşullarının sağlanması doğrultusunda karşı karşıya kalınan zorlukların üstesinden gelinebilmesi için, gerekli koşulların yaratılması hedefi doğrultusunda harekete geçilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Katılımcılar ayrıca,  bölgede özel sektörün desteklenmesi ve inovasyonun geliştirilmesi için mevcut girişimlere destek sağlanması taahhüdüne bulundu.

Toplantı, Avrupa Komisyonu’nun Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani ve Ürdün’ün Sanayi ve Ticaret Bakanı Hatem Al-Halawani’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Tajani konuşmasında, Akdeniz’de sanayi işbirliğinin güçlendirilmesinin AB, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da büyümenin yeniden canlandırılması için kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Son dönemde, AB üyesi ülkeler de dâhil olmak üzere Akdeniz ülkelerinin çoğunda ekonomik büyümenin yavaşladığına dikkat çeken Tajani, Güney Akdeniz ülkelerinde bu soruna bütçe açığının, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranlarının da eşlik ettiğini belirtti.

AB’nin Güney Komşuluk Alanı’nda sosyal içermenin garanti altına alınması için, yılda en az 5 milyon kişi için istihdam yaratılması gerektiğini kaydeden Tajani, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin bölge ülkelerindeki demokratik geçiş sürecinin başarısı açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.