İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2014

İki yeni alanda Bilgi ve Yenilik Toplulukları oluşturulması öngörüldü

Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology) iki yeni Bilgi ve Yenilik Toplulukları’nın (Knowledge and Innovation Communities) kurulması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, sağlıklı yaşama ile aktif yaşlanma ve ham madde alanlarında Bilgi ve Yenilik Toplulukları’nın oluşturulması öngörüldü.

Bilindiği gibi, farklı alanlarda kurulan Bilgi ve Yenilik Toplulukları çerçevesinde, yüksek öğretim kurumları, araştırma merkezleri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirerek toplumsal sorunlara çözüm getirilmesi hedefleniyor.

Şu ana kadar, bilgi ve iletişim teknolojileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji alanlarında Bilgi ve Yenilik Toplulukları kuruldu. Bu topluklar sayesinde, binden fazla öğrencinin girişimcilik eğitimi almasına ve yüzden fazla işletmenin kurulmasına katkı sağlandı.