İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2014

OECD, Avro Alanı’na ilişkin yeni bir ekonomik rapor yayımladı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 17 Şubat 2014 tarihinde “Avro Alanı’ndaki ekonomik zorluklar ve politika önerileri” başlıklı bir rapor yayımladı. Rapora göre, Avro Alanı’ndaki GSYİH büyümesi yavaş ama pozitif bir eğilim gösteriyor. Finansal piyasaların da gelişme kaydettiği yönünde sinyaller vermeye başladığı gözlemleniyor.

Raporda, geçtiğimiz beş yıl içinde Avrupa yetkililerinin mali, finansal ve dış dengesizliklerinin giderilmesi amacıyla aldıkları önlemlerin olumlu sonuçlar vermeye başlattığı belirtildi. Ancak tüm bu olumlu gelişmelerin yanı sıra, önümüzdeki dönemlerde Avro Alanı’nda kaydedilecek büyüme oranındaki belirsizliklerin devam etmesi ve işsizlik seviyesinin çok yüksek oranlarda seyretmesi endişe oluşturuyor.

OECD’nin hazırladığı söz konusu raporda, Avro Alanı’nda özellikle hizmet sektörünün rekabet gücünü artırmasını sağlayacak reformların uygulanması gerektiği belirtildi. Buna ilaveten, ürünlerin piyasa düzenlemeleri alanında reform girişimleri teşvik ediliyor.

Finansal kırılganlığa karşı önlem olarak kapsamlı bir bankacılık birliği oluşturmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, büyümeyi teşvik etmek amacıyla bütçede düzenlemeye gidilmesi yönünde önerilerde bulunuluyor. Tüm bunların yanı sıra, raporda, uzun vadede Avro Alanı’nın verimliliği ve rekabet gücünün artması ve bölgede daha fazla istihdam imkânları yaratılması için yapısal reform çalışmalarının devam etmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu rapora http://www.oecd.org/eu/Euro_Area_Brochure.pdf internet adresinden ulaşılabilir.