İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2014

Avrupa Komisyonu İsviçre ile ortak iki programı askıya aldı

Avrupa Komisyonu 16 Şubat 2014 tarihinde, İsviçre ile yürütülen “Erasmus +” ve “Ufuk 2020” müzakerelerini askıya alma kararı aldı. Bu karar, İsviçre’de 9 Şubat’ta referandum sonucu alınan ve AB vatandaşlarına getirilen göçmen sınırlandırılması kararına bir tepki olarak verildi.

Bilindiği gibi AB üyesi olmayan İsviçre, ülkede artan göç karşıtı eğilimler nedeniyle referanduma gitmiş ve halkın yüzde 50,3’ü göçün sınırlanması yönünde oy kullanmıştı. İsviçre referandum sonuçlarına dayanarak, yeni AB üyesi Hırvatistan vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanıyan ilgili protokolü imzalamamıştı. Buna karşılık olarak, Avrupa Komisyonu tarafından alınan söz konusu karara göre, İsviçre vatandaşları bu protokolleri imzalayana dek, 2014-2020 yıllarını kapsayan öğrenci değişim programı “Erasmus +” ve araştırma odaklı “Ufuk 2020” programlarından yararlanamayacak.

2013 yılında Ufuk 2020 programından aldığı 1.8 milyar avro destek ve yurtdışında okuyan İsviçreli öğrencilerin yüzde 60 kadarının Erasmus programından yararlandığı dikkate alındığında, AB’nin aldığı bu kararın İsviçre açısından yaratacağı etki daha anlaşılabilir hale geliyor.

AB üye veya aday ülke statüsüne sahip olmayan İsviçre’nin her iki programa katılması, AB içinde serbest dolaşım hakkının yeni AB üyesi Hırvatistan’a da genişletilmesi açısından önem taşıyor. Zira, söz konusu programlar, AB üye ve aday ülkelerinde özellikle araştırmacı ve öğrencilerin serbest dolaşımını sağlıyor.