İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2014

AB vatandaşının Brüksel’den ilk talebi: “Su, güvence altına alınsın”

Lizbon Antlaşması ile başlatılan ve “Avrupa Vatandaşı’nın Girişimi” (European Citizen’s Initiative-ECI) başlığı altında sunulan vatandaşa yönelik talep platformlarının ikincisi, 17 Şubat 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda yaklaşık 400 kişinin katıldığı bir etkinlikte tartışıldı.

Son yapılan girişimin özelliği, AB vatandaşlarının sunduğu taleplerin, yasal olarak hayata geçirilmesini sağlayabilecek en az 1 milyon imzanın toplanmış olması. Vatandaşların taleplerinin dikkate alınmasında etkili olan bu girişimler, AB’de demokrasinin gereği olarak görülmekte.

Toplanan 1.884.790 imzayla, yasal düzenlemelerle garanti altına alınma olasılığı olan “suyun bir insan hakkı olduğu” talebi, son yapılan, vatandaş girişimi projesiyle (Right2water) öne çıkarıldı.

Genel olarak talepler; su hakkının AB’de yasal zeminde güvence altına alınması, suyun özelleştirilmemesi, küresel anlamda temiz suya erişimin sağlanması ve ticaret anlaşmalarından su politikasının çıkarılması şeklinde sıralandı ve bu talepler Brüksel’e iletildi.  Söz konusu taleplerin yeni bir yasa önerisi haline gelmesi ise, Avrupa Komisyonu’nun 20 Mart’ta söz konusu talebe vereceği cevaba bağlı olacak.

Vatandaş Girişimi’nin ilk örneği, 9 Mayıs 2012 tarihinde, AB genelinde eğitim amaçlı değişim programlarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Fraternité 2020 (F2020) ile başlatılmış ancak üye ülkelerden yeterli sayıda imza toplanamamıştı.