İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2012

İKV TARAFINDAN HAZIRLANAN “SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: ÇEVRE POLİTİKASI” KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

2004 yılında İKV tarafından yayımlanan ve temel AB politika alanlarında okuyuculara bilgi vermeyi hedefleyen “15 Soruda 15 AB Politikası” kitapçık serisi uzmanlarımız tarafından güncellenmeye devam ediyor. Serini 10’uncu kitapçığı Nisan ayı içerisinde yayımlandı.

“Sorularla AB Politikaları ve Türkiye” kitapçık serisinin onuncu kitapçığı olan ve İKV Uzman Yardımcısı Damla Cihangir tarafından hazırlanan “Çevre Politikası” başlıklı yayın, AB’de çevre politikasının  neden ortaya çıktığı, tarihsel gelişimi, hedefleri ve amaçları hakkında detaylı bilgi vermektedir. Kitapçıkta bunun yanında, Çevre Eylem Programları, Çevre Politikası’na ilişkin mali araçların ve fonların neler olduğu, Avrupa Çevre Ajansı’nın ne olduğu ve nasıl işlediği ve son olarak, Türkiye’nin Çevre Politikaları’nın AB’ye uyum durumu incelenmektedir.

“Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Çevre Politikası”

Yayın Numarası: 254

Yayın Tarihi: Ocak 2012

Sayfa Sayısı: 52

ISBN: 978-605-5984-47-2