İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2012

AB-TÜRKİYE ORTAKLIK KOMİTESİ BRÜKSEL’DE TOPLANDI

Avrupa Birliği - Türkiye Ortaklık Komitesi’nin 120’inci Olağan Toplantısı 12 Nisan 2012'de Brüksel'de gerçekleştirildi. 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması çerçevesinde kurulan ve Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin teknik düzeyde takibini yürüten Ortaklık Komitesi toplantısında, ortaklık ilişkisi ve müzakere sürecindeki son gelişmeler ve sorunlar ele alındı.

Toplantı gündeminde, müzakere süreci ve AB’nin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize konusunun yanı sıra siyasi ve ekonomik kriterler, adalet ve içişleri, mali yardımlar, enerji, ulaştırma, çevre, gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmaları başlıkları yer aldı.  Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dönem Başkanlığı süresince AB ile olan ilişkilerini asgariye indirme kararlığını yinelediği toplantıda Türkiye’nin vize konusundaki hassasiyetinin üzerinde de önemle duruldu. Ortaklık Komitesi çalışmalarına Türkiye’yi temsilen Avrupa Birliği Bakanlığı'nın yanı sıra Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki en üst düzey karar alma organı olan ve bakanlar düzeyinde toplanan Ortaklık Konseyi'nin 121’inci toplantısının 2012 yılı Haziran ayında gerçekleşmesi öngörülüyor.