İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2012

OKULLARDA DEMOKRATİK YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AB FİNANSMANLI PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI

Okullarda demokratik yurttaşlık ve insan hakları eğitiminin güçlendirilmesine yönelik AB finansmanlı projenin açılışı 12 Nisan tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Avrupa Konseyi Eğitim Müdürü Sjur Bergan ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Büyükelçi Ripert, söz konusu projenin uzun vadede Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanması ve kalıcı hale getirilmesi açısından kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Demokrasi ve insan haklarının yaygınlaştırılmasının demokratik bir toplumda eğitim sisteminin temel unsurlarından birini oluşturduğunu belirten Büyükelçi Ripert, insan hakları ve temel özgürlükler eğitiminin demokratik toplumların oluşturulması ve idame ettirilmesi açısından oynadığı rolü vurguladı. Büyükelçi Ripert, demokratik toplumun, okul-öncesi yaştan itibaren toplumdaki tüm nesiller için güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

9,1 Milyon Avro’luk “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” adlı AB finansmanlı projeyle, Avrupa’nın temel değerlerini yansıtan bir demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin güçlendirilmesi yoluyla Türkiye’de daha demokratik bir toplumun tesis edilmesi amaçlanıyor.

 “Demokratik yurttaşlık” konusundaki program ile bilinç oluşturma, bilgilendirme, pratik egzersizler, eğitim etkinlikleri ve aktiviteleri içeren kapsamlı bir eğitimin sunulması amaçlanıyor. Bu program ile öğrencilerin kendi toplumlarında demokratik hak ve sorumluluklarını müdafaa ederek kullanacak kapasiteye ulaştırılırken, çeşitliliğe değer vermeyi öğrenmeleri amaçlanmakta. “İnsan hakları eğitimi” ile öğrencilerin insan hakları ve temel özgürlüklerini koruyup desteklerken, bir yandan da toplumda insan hakları konusunda evrensel bir kültürün oluşturulması ve savunulmasına katkı sağlayabilecek donanıma sahip olmaları hedefleniyor.

 Avrupa Konseyi ile işbirliği içerisinde yürütülecek olan proje kapsamında şu kilit faaliyetler öngörülüyor:

-      Yönetmeliklerin ve müfredatların geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi 

-      Eğitim materyallerinin hazırlanması 

-      Okul öncesi eğitim ve ilköğretim ile ilgili grupların kapasitelerinin ve farkındalıklarının arttırılması. Söz konusu gruplar öğretmenleri, öğrencileri, öğretmen dışındaki personeli, ebeveynleri ve toplum liderlerini içerecek.


Bu faaliyetlere ek olarak, bilinç oluşturma ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda okul aile birlikleri, yerel karar mercileri, eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve insan hakları aktivistleri ile yakın işbirliği içerisinde hareket edilmesi amacıyla bir hibe programı başlatılacak. Yaklaşık olarak 50 hibe sözleşmesi yapılması ve projeye 4,000 kişinin aktif olarak katılması ve nihai olarak Türkiye’deki tüm okul öncesi, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin faydalanması öngörülüyor.