İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2012

AB VE ABD DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN YENİ İLKELER KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDI

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, 10 Nisan 2012 tarihinde doğrudan yabancı yatırımlarda uygulanacak bazı ortak ilkelerin üzerinde bir anlaşmaya vardı. Transatlantik Ekonomik Konseyi çerçevesinde belirlenen bu ilkeler sayesinde, AB ve ABD, uygulanan rejimlerin daha şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir yatırım ortamı sağlanacağı belirtildi. AB tarafından yapılan açıklamada söz konusu ortak ilkelerin belirlenmesinin iki taraf arasındaki yatırım akışını artırmasına kesin gözüyle bakıldığı da ifade edildi.  2009 yılında AB’nin ABD’ye yatırım akışın 79,2 Milyar Avro değerindeyken, ABD’nin AB’ye ise 97,3 Milyar Avro değerinde olduğu açıklandı.

AB ve ABD arasında yabancı yatırımlarda uygulanacak ortak ilkelerin ana hatlarını şu şekilde sıralamak mümkün:

  • Açık ve ayrımcı olmayan yatırım ortamlarının sağlanması;
  • Özel ve kamu şirketlerinin aynı pazarda aynı koşullarda rekabet etmelerinin sağlanması;
  • Yatırımcıların haklarına ve yatırımlarına yönelik korumalarının artırılması;
  • Hükümetlerin adil ve bağlayıcı anlaşmazlık çözüm prosedürlerine erişimlerini sağlamaları;
  • Şeffaflığın ve kamu katılımının artırılması;
  • Hükümetlerin şirketlerin sosyal sorumluluklarını benimsemelerini teşvik etmeleri;
  • Hükümetlerin, yabancı yatırımların ulusal güvenlik ile ilgili olarak risk taşıyıp taşımadığına ilişkin incelemelerde bulunmaları.