İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2012

AB HERKES İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Zirvesi 16 Nisan 2012 tarihinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi Danimarka Dönem Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. AB, Birleşmiş Milletler, gelişmekte olan ülkeler, iş dünyası temsilci kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren Zirve toplantısı sürdürülebilir enerjiye erişimin sağlanması yoluyla gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin desteklenmesini amaçlıyor. Toplantı Haziran 2012’de Brezilya’da gerçekleştirilecek BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’na hazırlık ve AB’nin herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Girişimi’ne daha fazla destek vermesi için yeni yolların belirlenmesi açısından önem taşıyor.

 

Toplantı öncesinde açıklanan Eurobarometre araştırması Avrupalıların yüzde 95’inin gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluğun ortadan kaldırılması için enerjiye erişimin önemli bir önkoşul olduğunu düşündüklerini gösterdi. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre Avrupalıların yüzde 90’ı AB’nin gelişmekte olan ülkelerin enerjiye erişimlerini iyileştirme çabalarını desteklemesi gerektiğini düşünüyor. Bunun yanında Avrupalıların yüzde 82’si enerjiye erişime yönelik verilen AB dış yardımının daha fazla olması gerektiğini, yüzde 77’si ise gelişmekte olan ülkeler için gelecekte temel enerji kaynağının yenilenebilir enerjiler olması gerektiğini savunuyor.

 

AB Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Zirve toplantısıyla ilgili daha detaylı bilgi http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/sustainable/se4all_en.htm , Eurobarometre araştırmasının sonuçları ise http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#348 adresinde yer alıyor.