İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2012

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AB BAKANLAR KONSEYİ ÇİFT CİDARLI TANKERLER ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

Avrupa Parlamentosu ve AB Bakanlar Konseyi, 4 Nisan 2012 tarihinde çift cidarlı petrol tankerleri ve tek cidarlı tankerlerin ortadan kaldırılması hakkında 2002 yılında hazırlanan tüzük üzerinde teknik değişiklikler yapmak üzerinde anlaşmaya vardı. AP ve AB Bakanlar Konseyi, 417/2002 Sayılı Tüzükte  (Tek Cidarlı Petrol Tankerleri İçin Çift Cidar ve Eşdeğer Tasarım Gerekliliklerinin Aşamalı Uygulanışının Hızlandırılması Tüzüğü) Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından getirilen şartlara uyumlaştırılması için gerekli değişikliklerin yapılması üzerinde anlaştılar. 417/2002 Sayılı Tüzük, AB limanlarına demirleyen tüm petrol tankerlerinin çift cidarlı olması zorunluluğunu getirmekteydi. Ancak, IMO’nun getirdiği kurallar bu zorunluluğun Avrupa kıyılarında seyir halinde olan petrol tankerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyor.

Bilindiği gibi, tankerlerin çift cidarlı olarak dizayn edilmesindeki amaç tankerin içeriğinin denize dökülmesi riskini engellemek ve denizin kirlenmesinin önüne geçmek. 417/2002 Sayılı Tüzük, tek cidarlı tankerlerin çift cidarlı tankerlerle değiştirilmesinin 2015 yılına kadar tamamlanmasını öngörmekteydi. 2005 yılında, tek cidarlı tankerler konusunda bir dizi kuralın yürürlüğe girmesiyle, AB’nin de bu kurallara uyum sağlama zorunluluğu gündeme gelmişti.