İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2012

AVRUPA BİRLİĞİ ŞEKER PİYASASI ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DİZİ TEDBİR ALDI

Avrupa şeker piyasasında süregelen fiyat yüksekliği ve akıcılık probleminin çözümü için Komisyon’ca önerilen bir dizi tedbir Avrupa Birliği tarafından 12 Nisan 2012 Perşembe günü kabul edildi.  Avrupa Komisyonu’nun Tarımdan Sorumlu Üyesi Dacian Ciolos’un sözcüsü Roger Waite yaptığı açıklamada Komisyon’un süre gelen fiyat artışına karşılık önlem aldığını ve piyasayı yakından izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Bilindiği gibi şeker fiyatlarındaki artış, bazı üye devletlerin stokların yeterli olmadığından şikâyetçi olması ve piyasadaki akıcılığın problemli hale gelmesi ile Komisyon piyasanın refahı için hazırladığı önlemleri günler öncesinden açıklamıştı. Buna karşılık o günlerde tarımsal gıda endüstrisini temsil eden Avrupa Şeker Kullanıcıları Komitesi, şekerin piyasaya sunulması fikrini olumlu karşılamış ancak uygulanması hedeflenen yüksek vergi tarifelerinin piyasayı olumsuz yönde etkileyeceğini ve şeker üreticilerine zarar vereceğini belirtmişlerdi. Genel Sekreter Muriel Korter, toplam şeker tüketiminin %20’sine denk gelen 3.5 milyon ton şekerin piyasaların etkilenmemesi için stoklanması gerektiğini vurgulayarak bu stoklanan miktarın kota içi şeker olarak yeniden sınıflandırılacak kota dışı şeker ile ilave şeker ithalatı arasında adil bir şekilde b gerektiğinin de altını çizdi.

Bu gelişmeler neticesinde, Komisyon’un önerileri ile 2011/2012 sezonu için 250.000 ton ilave kota dışı şekerin piyasaya ton başına 211 Avro’luk vergi tarifesi ile sürülmesi kabul edildi. Her işletme için uygulama miktarları maksimum haftalık 50.000 ton olarak sabitlendi.

İkinci önlem olarak 2011/2012 sezonu içerisinde şeker ithalatı için açılacak üç ihale daha yakın tarihlere alındı. Daha önceden 6 Haziran, 27 Haziran ve 11 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılan ihalelerin  2 Mayıs, 23 Mayıs ve 6 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Ayrıca, İthalatı yapılacak şekerin, beyaz şeker veya işlenmemiş şeker olabileceği ifade edildi.

Avrupa Birliği ayrıca 2012/2013 sezonu için iki Yönetmeliği daha onayladı. Söz konusu Yönetmeliklerin  400.000 ton şekerin endüstriyel amaçlı kullanımında sıfır vergi uygulanması ve kota dışı şeker ihracatı için limitin 650.000 ton olarak sabitlenmesini öngördüğü belirtildi. AB’nin şeker ihtiyacının 16,5 milyon ton olduğu ve şeker üretimi için belirlenen kotanın 13,3 milyon ton olduğu belirtiliyor.