İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 NİSAN 2012

2012 OCAK – MART DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN BÜTÇE AÇIĞI ARTTI

Maliye Bakanlığı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre, Türkiye’nin bütçe açığı 2012 yılı Mart ayında 5,5 Milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz Mart ayında ise bütçe açığı 6,1 Milyar TL idi. Faiz dışı açık ise 2011 yılı Mart ayında 2,1 Milyar TL’den 2012 Mart ayında 2,2 Milyar TL’ye yükseldi.

2011 yılı Ocak-Mart döneminde ise bütçe, 4,1 Milyar TL açık vermiş iken 2012 yılı Ocak-Mart döneminde 6,4 Milyar TL açık verdi. 2011 yılı Ocak-Mart döneminde 9,8 Milyar TL olan faiz dışı fazla, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,6 oranında artışla 10,9 Milyar TL’ye yükseldi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığı konusunda bir açıklama yaparak, Türkiye ekonomisinin gelişme göstererek kriz öncesi seviyesinin epey üstüne çıktığını, son dönem verilerde Şubat ayında cari açığın yıllık bazda 75,3 Milyar Dolar’a indiğini ve petrol fiyatlarındaki artışın ciddi bir şekilde cari açığı etkilediğini belirtti. Şubat ayına, enerji hariç, bakıldığında Türkiye’nin cari dengede fazla verdiğini, dolayısıyla önümüzdeki aylarda cari açıktaki daralmanın devam etmesini beklediğini açıkladı.