İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta tüm dünyayı etkileyen en önemli gelişmelerin başında Ukrayna ve Rusya’nın Kırım’a askeri müdahalesi geldi. Yeni bir Soğuk Savaş olarak nitelenen olaylar, Batı ve Rusya’yı karşı karşıya getirirken, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tehlikeye girdi.  Kırım Özerk Yönetimi’nin Rusya tarafından işgali edilmesi üzerine, AB gündeminin üst sıralarına yerleşen Ukrayna’da derinleşen kriz ortamı nedeniyle AB Dışişleri Bakanları 3 Mart 2014 tarihinde olağanüstü toplanacak ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Ukrayna’ya 5 Mart tarihinde bir ziyaret gerçekleştirecek. Kırım’da yaşanan gelişmeler karşısında NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya’nın Avrupa barışını ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi; ABD, Rusya’nın Ukrayna topraklarına askeri müdahalesini kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise gerginliğin azaltılması yönünde sağduyu çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği’nin(AB) gündeminde söz konusu uluslararası krizin yanında, 7’ncisi gerçekleştirilen AB-Brezilya Zirvesi, Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı 2014 yılı kış dönemi ekonomik tahmin raporu, 2014’ün ilk G-20 toplantısı sonuçları ile İtalya’da kurulan yeni hükümet yer alırken, Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde ise AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı’na Stefano Manservisi’nin atanması yer aldı

7’nci AB-Brezilya Zirvesi 24 Şubat 2014 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Zirve toplantısında ticari meseleler, bilim ve teknoloji, siber güvenlik ve internet yönetimi konularında sanayiler arasında işbirliği ve çeşitli uluslararası barış ve güvenlik sorunları konuları ele alındı.

Avrupa Komisyonu 25 Şubat 2014 tarihinde kış dönemi ekonomik tahmin raporunu yayımladı. Raporda, AB genelinde ve üye ülkelerin büyük bölümünde ekonomik toparlanmanın devam ettiği belirtilirken, ekonomik faaliyetin 2015’te AB ve Avro Alanı’nda sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,8’e yükselmesi beklentisine yer veriliyor.

2014’ün ilk G-20 toplantısı 22-23 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. G-20 üyesi devletlerin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Guvernörleri, ABD, İngiltere, Avro Alanı ve Çin’de büyümenin hız kazanmasına karşın, küresel ekonomide güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanamadığına dikkat çektiler.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 21 Şubat 2014 tarihinde “Büyüme Yolunda” adlı bir rapor yayımladı. Raporda, dünyada yavaş büyüme ve yüksek işsizlik riskine karşı, yapısal reformlar yolu ile sürdürülebilir bir büyümeye geçişin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

İtalya’nın eski İtalyan Başbakanı Enrico Letta’nın istifasını sunması üzerine, Demokratik Parti lideri ve Floransa Belediye Başkanı Matteo Renzi tarafından kurulan yeni hükümet 25 Şubat 2014 tarihinde resmen göreve başladı. 16 kişiden oluşan yeni hükümette, kabinenin 8’ini kadınlar oluşturuyor.

24 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen AB Eğitim Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi Toplantısı’nda bir araya gelen AB Eğitim Bakanları, becerilere yatırım, etkili ve yenilikçi eğitim konusunda bir sonuç bildirisi kabul ettiler. Bildiri, AB eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinin, gençlerin ve kalifiye olmayan yetişkinlerin istihdam piyasasının taleplerini karşılamasında temel rol üstlenmesi gerektiği esasına dayanıyor.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir yeri olan AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı’nda görev değişikliği oldu. 24 Şubat 2014 tarihinde AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürü Stefano Manservisi’yi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atadı.

Öte yandan, son birkaç aydır Türkiye-AB ilişkilerinde gündemin üst sıralarında yer alan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)  ve internet düzenlemeler,  AB tarafından Türkiye’ye yapılan uyarılar ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talepleri doğrultusunda değişikliklere gidilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Gül, 27 Şubat 2014 tarihinde HSYK yasasını, 28 Şubat 2014 tarihinde de iki maddesinde yapılan değişiklikle birlikte internet yasasını onayladı.

Gül, HSYK yasasını onaylamasının ardından, kamuoyunda ve AB’de yargı bağımsızlığına ilişkin sakıncalı görülen bazı maddelerin “Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilmesini” daha uygun bulduğunu kaydetti. Bilindiği gibi, HSYK kanununda değişiklik yapan yasa tasarısında Gül’ün uyarıları doğrultusunda 15 hususta değişikliğe gidilmiş ve tasarı daha sonra TBMM’de kabul edilmişti.

HSYK kanununda değişiklik yapan yasa ve internet yasasının Gül tarafından onaylanması nedeniyle bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano, iki yasada yapılan değişiklikleri detaylı olarak inceleyeceklerini ve daha sonra değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Stano, AB İlerleme Raporu’nda da söz konusu değişiklere yer verecekleri notunu düştü.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül’ün HSYK’da değişiklik yapan yasayı onaylamasının “ yargı bağımsızlığını tehlikeye düşürdüğünü ve Türkiye’nin AB’ye olan yükümlülükleri konusunda şüphe yarattığı” açıklamasında bulundu.

HSYK ve İnternet Yasası’nın yanı sıra, Demokratikleşme Paketi olarak adlandırılan Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı da TBMM’de kabul edildi ve Cumhurbaşkanı Gül’ün onayına sunuldu. Yasanın farklı alanlarda içerdiği pek çok düzenlemenin demokratikleşme sürecine katkı sağlaması ve bu yönüyle Türkiye-AB ilişkilerini olumlu yönde etkilemesi umuluyor.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta dileriz.