İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

G-20 AVUSTRALYA’DA TOPLANDI

G-20 üyesi devletlerin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Guvernörleri, 22-23 Şubat 2014 tarihlerinde Avustralya’nın Sidney şehrinde toplandı. Toplantıda küresel ekonomi, yatırım ve altyapı, kapsamlı büyüme stratejileri, Uluslararası Para Fonu (IMF) reformu, finansal düzenlemeler ve uluslararası vergi konuları altı farklı oturumda ele alındı.

2014’ün ilk G-20 toplantısı olan Sidney toplantısına Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı katıldı. Türkiye 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle G-20 Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek. Sidney’de gerçekleştirilen G-20 toplantısı, gelecek Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye’nin G-20 “Üçlü Yapı (Troyka)” üyesi olarak katıldığı ilk toplantı oldu. Troyka, G-20 mevcut dönem başkanı, önceki dönem başkanı ve gelecek dönem başkanından oluşuyor.

ABD Merkez Bankası’nın aldığı kararlarla, küresel likiditede daralma sürecine girilmesi özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz bir şekilde etkilemekte. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesini finanse edecek dış kaynak temininin zorlaştığı bu ortamda gerçekleşen G-20 toplantısında, özellikle ABD, İngiltere, Avro Alanı ve Çin’de büyümenin hız kazanmasına rağmen, küresel ekonomide güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanamadığına dikkat çekildi.

G-20 toplantısı sonucunda yayınlanan bildirgede, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Guvernörleri tarafından küresel ekonominin bazı alanlarda zayıf talep, mali piyasalarda volatilite, yüksek kamu borcu gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğu ve büyüme oranlarının yeni iş olanakları yaratmaya yetecek seviyeye çıkamadığı not edildi. Bildirgede, bu sorunları çözmeye yönelik önlemler alınması yönünde kararlılık beyan edildi ve toplam GSYH’nın gelecek 5 yıl içinde yüzde 2’nin üzerinde, yani reel olarak 2 trilyon ABD dolarından fazla artırılması hedefi belirtildi. Bu hedefe ulaşılabilmesi için, yatırımları artırmaya, istihdamı genişletmeye, ticareti ve rekabeti geliştirmeye yönelik önlemler alınacağı vurgulandı.

Uyumlu para politikaları, fiyat istikrarı, döviz kuru esnekliği ve mali istikrarın önemine dikkat çekilen bildirgede, kolay para politikalarına başvurulmaması, deflasyonist ve enflasyonist baskıların zamanında dikkate alınması ve makroekonomik, yapısal ve finansal politika çerçevelerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, 2010 yılında kabul edilen IMF kota ve yönetişim reformlarının hala yürürlüğe girmediği hatırlatıldı ve bunların özellikle ABD tarafından Nisan ayında yapılacak toplantı öncesinde onaylanması çağrısı yapıldı. Toplantıda ayrıca, G-20 üyeleri arasında 2015 yılının sonuna kadar vergi konularında bilgi alışverişinin başlatılmasına karar verildi.

Bilindiği gibi, G-20 dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya ticaretinin yüzde 80’ini ve dünya nüfusunun 2/3’ünü temsil eden 19 ülke ve AB’den oluşuyor. 1999 yılında kurulan G-20 grubu, özellikle 2008 finansal krizine çözüm bulunması ile ilgili olarak önemini artırmıştı.