İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

AVRUPA KOMİSYONU KIŞ DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu kış dönemi ekonomik tahmin raporunu 25 Şubat 2014 tarihinde yayımladı. Raporda, AB genelinde ve üye ülkelerin büyük bölümünde ekonomik toparlanmanın devam ettiği belirtiliyor. Geçen yıl bahar döneminde durgunluktan çıkan AB’de birbirini takip eden üç çeyrek dönem yavaş geçen toparlanmadan sonra daha hızlı bir büyümeye doğru bir eğilim kendini gösteriyor. AB’de yüzde 1,5 ve Avro Alanı’nda yüzde 1,2 büyümeyi takiben, ekonomik faaliyetin 2015’te AB ve Avro Alanı’nda sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,8’e yükselmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik Mali İşlerden Sorumlu üyesi Olli Rehn yaptığı açıklamada ekonomik toparlanmanın geçen yılın ortalarından itibaren büyümeye dönüşle birlikte AB’de güçlenmekte olduğunu, bu yıl da talebin güçlenmeye başlamasının daha dengeli ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yardımcı olacağını ifade etti. Rehn, ekonominin yeniden dengeye gelmesi sürecinin devam ettiğini, uluslararası rekabet gücünün özellikle birçok kırılgan ülkede arttığına ifade etti. Ekonomik toparlanmanın halen hafif düzeyde olması itibariyle, daha güçlü toparlanma sağlamak ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla ekonomik reformların gerçekleştirilmesinin sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

Kış dönemi ekonomik tahmin raporunda ekonomik faaliyetin, kırılgan ekonomilerde dahi güçlenmeye başladığı ve bu eğilimin sürmesinin beklendiği belirtiliyor. Ancak güçlenmenin hızının halen yavaş olması ekonomik krizin etkilerinin, özellikle finansman sorunlarına ilişkin olarak, azalarak da olsa devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte birkaç çeyrek dönemdir, yatırımlar hız kazandı ve önümüzdeki dönemde başta inşaat sektörü olmak üzere yatırımların artması bekleniyor. Ekonomide belirsizliğin azalması ile birlikte büyümenin de artması öngörülüyor. İşsizlik oranı halen yüksek olmakla birlikte işgücü piyasası istikrar kazanıyor. İstihdamın bu yıldan itibaren hafif bir şekilde artması ve işsizlik oranının azalarak 2015’te AB’de yüzde 10,4 ve Avro Alanı’nda yüzde 11,7’ye inmesi bekleniyor. Ancak üye ülkeler arası faklılıkların yüksek olacağı tahmin ediliyor

Düşük tüketici enflasyonunun 2014’te AB ve Avro Alanı’nda sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1 ile devam edeceği ve 2015’te büyümenin artmasıyla birlikte hafif bir artacağı tahmin ediliyor.

Cari işlemler dengesi, fiyatlarda rekabet gücünün kazanılması ve ihracatın ivme kazanmasıyla birlikte son yıllarda kırılgan AB ekonomilerinde düzelme gösterdi. Söz konusu ülkelerden bazılarının 2014 ve 2015’te cari işlemler fazlası vermesi bekleniyor. Genel kamu açıklarında azalma da devam ediyor. 2014’te kamu açıklarının GSYİH’ya oranının AB’de yüzde 2,7’ye Avro Alanı’nda yüzde 2,6’ya ineceği tahmin ediliyor.

Risklerin sonbahar dönemi tahmin raporuna göre daha dengeli oldukları belirtiliyor. Büyümenin önündeki olası en büyük negatif etkinin, AB’de ve ulusal düzeyde öngörülen reformların gerçekleşmemesinin yol açacağı güven kaybı olarak görülüyor. Bu durumun da önümüzdeki dönemde, AB’de zayıf büyüme ve diğer ekonomik verilerin olumsuz etkilenmesiyle sonuçlanmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Ekonominin kademeli olarak toparlanması ve güven artışının sağlanmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda enflasyonun dengeli seyrinden çıkması ve deflasyona yönelmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Ekonomik toparlanmanın tahmin edilenden daha güçlü şekilde gerçekleşmesi halinde ise bunun, güven artışı, büyüme yatırımlarda artış ve bankacılık sektörünün kredi imkanlarının genişlemesi olarak yansıyacağı belirtiliyor.