İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

OECD “BÜYÜME YOLUNDA” ADLI RAPOR YAYIMLANDI

OECD “Büyüme Yolunda: Ekonomi Politikası Reformları 2014” başlığı altında bir ara rapor yayımladı. Rapor, küresel ekonomide yavaş büyüme ve yüksek işsizlik riskine karşı, yapısal reformlar yapılması gerektiği, bu sayede güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye geçişin mümkün olabileceği iddiasını taşıyor.

Yavaş büyüme ve yüksek işsizlik riskine işaret eden rapor, 2008 ekonomik krizinden sonra verimliliğin düştüğünü vurguluyor. Bu nedenle küresel ekonominin yavaş büyüme çağına girme riskine karşı harekete geçilmesi için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere önerilerde bulunuluyor. Yapısal reformlar konusunda OECD’nin düzenli olarak yayımladığı raporlarından olan son raporda, hükümetler tarafından kapsamlı ve iddialı yapısal reformların benimsenmesi halinde, istihdam yaratılacağı ve eşitsizliklerin azaltılacağı; bu sayede de sürdürülebilir, güçlü ve dengeli bir büyümeye dönülebileceği ifade ediliyor.

Küresel ekonomik krizden etkilenen hükümetlerin 2012 yılından itibaren uyguladıkları yapısal reformlarda başarı sağlandığı kaydedilen raporda, ekonomide büyümenin daha kapsayıcı bir hale getirilerek canlandırılması konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere önerilere yer verildi. OECD raporu, büyüme konusunda yaşadıkları zorluklara karşın, yapısal reformların sürdürülmesi konusunda hükümetlerin kararlı davrandıkları belirtiliyor. Bununla birlikte, kamu sektöründe etkinliğin ve verimliğin artırılması, eğitim ve işgücü piyasasında dikkat çekici düzenlemeler yapılabileceği kaydediliyor.

“Ekonomi Politikası Reformları 2014” adlı rapor hakkında OECD Genel Sekreteri Angel Gurría 21 Şubat 2014 tarihinde Sidney’de “OECD 2014 Büyüme Yolunda: Yavaş Büyüme Tuzağından Kaçınma” başlığı ile açıklamada bulundu. OECD Genel Sekreteri Gurría açıklamasında, “geniş tabanlı toparlanma belirtilerinin somut hale geldiğini” söyledi ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin düşük büyüme riskine işaret etti.

OECD Genel Sekreteri Gurría, yapısal reformlar konusunda ilerleme sağlanmasının küresel düzeyde büyümeyi artıracağına dikkat çekti ve özellikle verimlilik artışındaki yavaşlama ve gelişmiş ekonomilerdeki kalıcı yüksek işsizliğin reformlara duyulan ihtiyacı gösterdiği gösterdiğini ifade etti. Gurría ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde görülen ekonomideki kırılganlıkların yapısal reformları uygulamada yarattığı sorunun güçlü olduğunu vurguladı.

Büyüme Yolunda aldı OECD raporunda, ekonomik krizden en fazla etkilenen ve genç işsizliğin yüksek seviyede olduğu Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya gibi genç işsizlikten etkilenen ülkelerde yapılan yoğun reformlar sonucunda, özelikle İspanya ve Portekiz’de ekonomide tekrar büyüme görüldüğü kaydedildi. OECD raporunda, yeni ve kapsamlı bir reform ajandası oluşturan gelişmekte olan ülkelerin, özellikle eğitim ve istihdama ağırlık vermesi gerektiği kaydedildi.

OECD Genel Sekreteri Gurría son olarak, G-20 ülkeleri Maliye Bakanlarına verdiği mesajın net olduğunu söyledi ve “güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyüme için yapısal reformlara gidilmesi şart “ dedi. Bu çerçevede, Gurría OECD raporunun “daha iyi yapısal politikalar tasarlamak, geliştirmek ve kapsayıcı bir büyüme elde etmek için G 20 ülkelerine yol haritası çıkardığını” vurguladı.

Rapora,

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/economic-policy-reforms-2014_growth-2014-en#page8 adresinden ulaşılabilir.