İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18 Şubat 2014 tarihinde toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konsey’inde Avrupa Parlamentosu’yla Mevduat Garanti Mekanizması’na ilişkin kurallar üzerinde anlaşmaya varıldı. Mevduatlarda 100 bin avroya kadar garanti sağlayan Mevduat Garanti Mekanizması çerçevesinin, AB içinde uyumlaştırılarak mevduat sahiplerine ilişkin korumanın geliştirilmesi öngörülüyor.

AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi’nde Avrupa Sömestri’ne ilişkin çalışmalar kapsamında, AB’ de ekonomik ve sosyal durumun ortaya konulduğu yıllık 2014 Büyüme Araştırması ve 2014 yılı Ekonomik Öncelikleri kabul edildi. Geçen yıl ile aynı olan öncelikler şu şekilde sıralanıyor: kamu finansmanının uzun vadeli sürdürülebilirliği, kredi kanallarının açılması, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme, istihdam ve rekabet edebilirlik ve krizin sosyal sonuçlarının ele alınması.

AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konsey’inde ayrıca geçtiğimiz yıl Kasım ayında yürürlüğe giren Tek Denetim Mekanizması kapsamımda, Avrupa Merkez Bankası’nın bankalara ilişkin üç aylık değerlendirme raporu kayda alındı. Tek çözümleme mekanizmasına ilişkin yapılan özel toplantıda, geçen yıl Aralık ayında genel bir yaklaşım olarak kabul edilen mekanizmanın finansman alternatiflerinin değerlendirilmesi, çözümleme mekanizmasına ülkelerin katkısı ve ne zaman katılacakları, yönetim kurulunun yapısı gibi konular üzerinde görüşüldü.

Konsey’de bu konuların yanında, Tek Denetim Mekanizması’na daha geç katılacak ülkeler ve bunun özelikle nakit akışları açısından sonuçlarının değerlendirilmesi, geç girenlerin ne kadar katkıda bulunacakları ve mekanizmayı terk edecek olan ülkeler ile bunun nasıl gerçekleşeceği; ülke fonları arasında borç verme ve bunun kimin yetkisinde olacağı konuları tartışıldı. Söz konusu konuların Mart ayında sonuçlandırılması bekleniyor.