İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

AP ve AB Konseyi elektronik tanımlamaya ilişkin anlaşmaya vardılar

AP ve AB Konseyi, Avrupa çapında uygulanacak e-Tanımlama sistemi üzerine bir anlaşmaya vardılar. Söz konusu anlaşmaya göre, AB Üye Devletleri 2015 yılının ortasından itibaren diğer üye devletler tarafından bildirilen e-Tanımlama’yı (e-Identification) tanıyıp tanımamakta serbest ancak 2018 yılın ortasından itibaren üye ülkeler bu hizmetlerin tümünü tanımlamakla yükümlü olacaklar.

Temmuz 2016’ya kadar, AB’nin tüm üye ülkelerinden bu hizmetlerin (elektronik imza, damga, zaman damgası ve internet sitesinin tasdiki) tümünü karşılıklı olarak tanımlanmasını sağlamak için gerekli yasal düzenlemeleri oluşturmaları isteniyor. Ancak Avrupa Komisyonu’nun da, güvenlik, sigorta, yükümlülük ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kriterleri netleştirecek ek yasal düzenlemeleri şekillendirmesi gerekiyor.