İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

Doğrudan ödemelere ilişkin yıllık rapor açıklandı

Avrupa Komisyonu 21 Şubat 2014 tarihinde doğrudan ödemelere ilişkin yıllık raporunu açıkladı. 2012 yılındaki verileri kapsayan raporda, düşük miktarda doğrudan ödeme alan çiftçilerinin oranında, 2011 yılına oranla bir düşüş yaşandığı belirtilirken; doğrudan ödeme şeklinde çiftçiye yapılan ortalama maddi desteğin ise (özellikle 2004 ve 2007’de AB’ye katılan yeni üyelerde) arttığı kaydedildi.

Bu gelişmelerin, devam eden yapısal düzenlemelerin ve yeni üyelere yapılan doğrudan yardımların bir sonucu olduğu ifade edilen raporda, aynı zamanda üye ülkelerdeki yararlanıcılar arasındaki dağılımda önemli bir değişim olduğu ve üye ülkeler arasında farklılıkların gözlendiğini de belirtti. Buna göre; doğrudan ödemelerden yaralananlarının yüzde 80’inin, ödemelerin yüzde 17’sini aldığı açıklandı.

Komisyon, yeni Ortak Tarım Politikası’nın, doğrudan ödemelerin dağılımının üye ülkeler, bölgeler ve çiftçiler arasında daha adil bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanacağının altını çizdi. 2012’de gerçekleşen doğrudan ödemeler, çiftçilere sağlanan Ortak Tarım Politikası kapsamındaki desteğin yüzde 70’ini oluştururken, bu rakam 2011’e oranla yüzde 1,7’lik bir artış yaşandığını göstermekte.

Raporda ayrıca en fazla doğrudan tarımsal yardım alan ülkeler arasında Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere’nin öne çıktığı gözlendi.