İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

AP yoksun bölgeler için ayrılan yeni bir Avrupa Yardım Fonu’nu onayladı

Avrupa Parlamentosu, 25 Şubat 2014 tarihinde yoksun bölgeler için kullanılması öngörülen Avrupa Yardım Fonu’nu onayladı.

Sosyal haklardan yoksun bölgeler için oluşturulan Avrupa Yardım Fonu, AB Üye Devletleri’nin sosyal alandaki acil durumlarda yardım mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanılmasını ve özellikle sosyal haklardan yoksun bölgelerdeki şartların iyileştirilmesini hedefliyor. Avrupa Yardım Fonu, gerekli adımların atılabilmesi için, 2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 3.5 milyar avro değerinde bir bütçe ayrılması öngörüyor.

Bu kapsamda oluşturulacak fon aracılığıyla, ilk olarak AB Üye Devletleri’nin acil durumlarda söz konusu bölgelere gerçekleştireceği maddi ve manevi her türlü yardıma katkı sağlaması, fakir ve az gelişmiş bölgelerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal içermenin desteklenmesini sağlayan yeni politikaların oluşturulması amaçlanmaktadır.

2012 yılı verilerine göre, AB’nin toplam nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan 125 milyon insanın yoksulluk sınırında olduğu ve sosyal dışlanmaya maruz kaldığı; yaklaşık 50 milyon kişinin de temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu; gençlerin, göçmenlerin ve çocuklu ailelerden oluşan yaklaşık 4,1 milyonluk bir nüfusun ise evsiz olduğu görülüyor. Bu rakamlar ele alındığında Avrupa Yardım Fonu’nun hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.