İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

AB’nin kuzey ve güney ülkeleri arasındaki iş olanakları farkı artıyor

AB işgücü piyasasına dair yapılan bir araştırma AB içinde kuzey ve güney ülkeleri arasındaki uçurumu ortaya koydu. Avrupa İş Olanakları Takibi (EVM) sonuçları tarafından son yayımlanan rapora göre, Yunanistan, Slovakya ve İspanya da iş bulmak için rekabet artarken, Avusturya, Danimarka, İsveç, Estonya ve Letonya’da işçi bulma sorunu yaşanıyor. EVM raporu, 2013 yılının ikinci yarısında AB düzeyinde işgücü talebinin değişmediğini gösteriyor. Bu nedenle, söz konusu dönemde işe almalar yüzde 4 azaldı. Bu dönemde işe alımlar, AB ülkelerinin yarısından azında arttı.

Avrupa Komisyonu’nun İstihdamdan sorumlu üyesi László Andor, AB’nin kuzey ve güney ülkeleri arasındaki farklılaşmanın bir ölçüde avro alanındaki uyumsuzlukla açıklanabileceğini kaydetti. Andor aradaki ayrışmanın işgücünün hareket kabiliyeti ile azaltılabileceğini söyledi ve bu amaçla AB iş arama motoru EURES gibi araçları kullanarak iş arayanlara yardımcı olunacağını ifade etti.

Güney ülkelerinden Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya'da hizmet sektöründe işe alımlarda yaşanan düşüşler durma noktasına geldi. Buna karşın, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanlarında bir miktar artış kaydedildi. Güney Avrupa'da istihdam olanakları, genel olarak satış ve sağlık gibi bazı alanlarda yoğunlaştı. Avrupa Komisyonu'na göre, inşaat sektörü istihdam açısından krizden en çok sektör oldu ve bu sektörde iş fırsatlarında yaşanacak artışın zaman alacağı öngörülüyor.