İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 MART 2012

TÜRKİYE GÜMRÜK HİZMETLERİNDE “TEK PENCERE SİSTEMİ”NE GEÇİYOR

Türkiye’nin gümrük hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine (single window) geçeceğini açıklayan Genelge 20 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu sistem sayesinde ekonomik operatörler ithal ya da ihracat edilen ürünler hakkında tek bir temas noktasına bilgi verebilecekler.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği’nde, "Tek Pencere" sistemi “Modernize Gümrük Kodu” (Modernised Customs Code) başlıklı ve 450/2008 Sayılı AB Konsey Tüzüğü ile tanımlanmıştı. Söz konusu sisteme ilişkin hükümlerin, 2013'te tüm Avrupa Birliği’nin Üye Devletleri’nde uygulanmaya başlanması bekleniyor. Türkiye’de sistemin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin çalışmaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ile yürütüleceği açıklandı.

Genelgede, Tek Pencere sisteminin kurulması ile birlikte; “uluslararası ticarete ve taşımacılığa konu olan eşya için gerekli bilgi ve belgelerin, söz konusu ticaretin ilgilileri ve taşıyıcıları tarafından uluslararası geçerliliği olan standart bir formatta, tek bir başvuru noktasına sunulacağı belirtildi. Tek Pencere Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, gerekli onayların, elektronik ortamda yine aynı başvuru noktasına iletilebileceği, eşyanın kontrollerinin de koordinasyon ve işbirliği içerisinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca aynı yer ve zamanda yapılabileceği de ifade edildi.

Türkiye’de “Tek Pencere” sistemine geçilerek, uluslararası ticarette eşyaların gümrük işlemlerinin maliyetlerinin ve süreçlerinin asgariye indirilmesiyle, gümrük hizmetlerinin daha verimli ve daha etkin bir hale getirilmesi bekleniyor. Bu sistemin devreye girmesiyle, ülkenin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artması hedefleniyor.

 “Modernize Gümrük Kodu” başlıklı ve 450/2008 Sayılı Tüzüğe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:EN:PDF internet adresinden; 20 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 Sayılı Genelge’ye ise http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-8.htm internet adresinde ulaşılabilir.