İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 MART 2012

AVRUPA KOMİSYONU KAMU ALIMLARI SEKTÖRÜNÜ DÜZENLEYEN YENİ BİR TÜZÜK HAZIRLADI

Avrupa Komisyonu, 21 Mart 2012 tarihinde üçüncü ülkelere karşılıklılık ilkesi kapsamında AB kamu alımları piyasalarının açılması ve AB'nin ticaret ortakları için teşvikleri artırmayı amaçlayan yeni bir tüzük taslağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht, söz konusu tüzüğün AB’nin uluslararası müzakerelerdeki pazarlık gücünü artıracağını ve AB’nin ticaret ortaklarının pazarlarını Avrupalı şirketlere açmalarını sağlayacağını belirtti.

Yeni tüzüğün temel amacının, Avrupalı ??işletmelere dünya çapında kamu alımları piyasalarına adil erişim sağlamak ve söz konusu erişim hakkını mütekabiliyet şartıyla üçüncü ülkelere de sunmak olduğu belirtildi. Komisyon tarafından yeni tüzükle ilgili yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin kamu alımlarına üçüncü ülke tedarikçilerinin katılımı konusunda oldukça ılımlı ve esnek olduğu belirtilirken üçüncü ülkelerin Avrupalı tedarikçilere karşı engelleyici ve kısıtlayıcı düzenlemelerde ısrarcı olduğuna da dikkat çekildi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan araştırmada, dünya kamu alımları pazarının yıllık cirosunun 1000 Milyar Dolar (750 Milyar Avro) civarında olduğu belirtilirken, söz konusu pazardaki liberalleşmenin özellikle küresel durgunluk dönemlerinde ülke ekonomilerine büyük bir canlandırma ve hareketlilik getireceği de vurgulandı. 2012 yılı itibariyle söz konusu kamu alımları pazarının yaklaşık olarak yüzde 25’inin dış rekabete açık olduğu bulgusuna ulaşan araştırmada, söz konusu oranın yüzde 50’ye çıkarılmasının liberalleşme sürecine katılan ülkelerin büyüme oranlarına önemli katkılar yapacağın da altı çizildi.