İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 MART 2012

AVRUPA ADALET ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK ALANINDA BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİLMESİ İÇİN YENİ BİR AJANS KURULDU

Geniş ölçekli AB bilgi sistemlerini yönetmek üzere, 22 Mart 2012 tarihinde Estonya’nın başkenti Talin’de yeni bir Avrupa Ajansı kuruldu. Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’ün katıldığı açılışta, Ajans aracılığıyla,  Schengen Bilgi Sistemi II (Schengen Information System - SIS),  Vize Bilgi Sistemi (Visa Information System - VIS) ile AB genelinde sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin parmak izlerinin depolandığı veri bankası olarak bilinen EURODAC sistemlerinin, haftanın her günü ve günün her saati düzgün bir şekilde işlemesinin hedeflendiği belirtildi. Ajansın, Aralık 2012 tarihinde tümüyle işlerlik kazanması öngörülüyor.

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği’nin Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Alanı’ndaki geniş ölçekli bilgi teknolojilerinin işletilmesinden Avrupa Komisyonu sorumlu. Söz konusu sistemler aracılığıyla, üye ülkelerin ulusal makamları arasındaki bilgi paylaşımının kolaylaştırılarak, AB’de temel hakların gözetildiği daha güvenli bir alan yaratılması amaçlanıyor. Ajans bünyesinde kurulacak Yönetim Kurulu’nda, her üye ülkeden bir ve Avrupa Komisyonu’ndan iki temsilci yer alacak.  Ajansın, farklı bilgi sistemlerinin veri güvenliği yükümlülüklerine uygun olarak kesintisiz ve düzgün işlemesini sağlaması, uzmanlarına yönelik eğitim programları uygulaması ve Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilecek sistemlerin operasyonel yönetimine ilişkin araştırma ve istatistikler içeren raporlar yayımlaması bekleniyor.   Ajansın kurulmasına ilişkin Tüzük, Ekim 2011’de Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından kabul edilmişti.