İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 MART 2012

AVRUPA KOMİSYONU MACARİSTAN’IN TELEKOM VERGİLERİNİ ABAD’DA DAVA ETMEYE HAZIRLANIYOR

Avrupa Komisyonu, 22 Mart 2012 tarihinde, Telekomünikasyon operatörlerinin cirolarından aldığı spesifik vergilerin kaldırılması için yaptığı uyarıları dikkate almayan Macaristan’a karşı Adalet Divanı’nda dava açmaya karar verdi.

Ekim 2010’da Macaristan, bütçe dengelerini sağlamak üzere ekonominin üç temel sektöründe (perakende, telekom ve enerji) faaliyet gösteren şirketlerin ciroları üzerinden spesifik nitelikte “kriz vergisi” alınmasına karar vermişti. Komisyon, yaptığı soruşturma sonunda, AB telekomünikasyon kurallarının genel bütçeye kaynak yaratmak için değil, sadece sektörü düzenlemek için gerekli olan maliyetleri karşılamaya yönelik sektör-spesifik vergilerin uygulanmasına izin verdiği gerekçesiyle, bu vergileri hukuka aykırı bulmuştu. Komisyona göre telekom operatörlerinin bu şekilde mali yüklerinin arttırılmasının tüketici faturaları üzerinde etkisi olabilecek, sektörde rekabeti bozabilecek ve dijital alanda yapılacak yatırımların önünü kesebilecektir. Bu değerlendirmeler üzerine, Komisyon, Macaristan’a karşı telekom vergileriyle ilgili olarak Mart 2011’de soruşturma açmış, ardından Macaristan’dan bu konudaki görüş ve savunmalarını bildirmesini istemişti.