İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 MART 2012

KOMİSYON, GKRY’Yİ ÇEVRENİN CEZA HUKUKU ARACILIĞIYLA KORUNMASI DİREKTİFİNİ İÇ HUKUKA AKTARMADIĞI GEREKÇESİYLE ABAD’A SEVK EDİYOR

Avrupa Komisyonu, 22 Mart’ta AB çevre hukukunun ciddi şekilde ihlal edilmesinin suç olarak kabul edilmesi ve cezalandırılması yönünde gereken önlemleri almayan GKRY’yi, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) sevk edeceğini duyurdu.

Çevrenin Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunması Direktifinin (2008/99/EC Sayılı Direktif) iç hukuka aktarımı için belirlenen son tarihin 26 Aralık 2010 olmasına rağmen, GKRY’nin söz konusu direktifin uygulanması için gerekli tedbirleri almadığı belirtildi. Lizbon Antlaşması uyarınca, Komisyon’un ABAD’dan belirtilen direktifin iç hukuka aktarılması tamamlanıncaya kadar GKRY’ye günlük 5.909,40 Avro para cezası uygulaması talebinde bulunacağı belirtildi.

Komisyon, 22 Mart’ta aynı direktifi iç hukuka aktarmayı tamamlamamış olan Belçika’ya ihlal prosedürünün ikinci aşaması kapsamında, söz konusu direktifin iki ay içerisinde iç hukuka aktarımının tamamlanmasını talep eden bir gerekçeli görüş bildirdi. Komisyon, bu süre içinde direktifin iç hukuka aktarımının tamamlanmaması durumunda,  Belçika’yı ABAD’a sevk edeceğini açıkladı.

Yunanistan ve Finlandiya’nın, Çevrenin Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunması Direktifini iç hukuklarına aktarmaları memnuniyetle karşılanırken, iki ülke hakkındaki ihlal davalarının kapatıldığı belirtildi.