İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 MART 2012

AVRUPA KOMİSYONU UYUM POLİTİKASI ORTAK STRATEJİ ÇERÇEVESİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 14 Mart’ta Uyum Politikası 2014-2020 Ortak Strateji Çerçevesi’ni kamuoyuna sundu. Komisyon, 6 Ekim 2011 tarihinde Uyum Politikası önerilerini açıklamasının ardından, Strateji Çerçevesi ile 2014-2020 mali dönemi için üye devletler için yatırım önceliklerini de ortaya koymuş oldu.

Ortak Strateji Çerçevesi, uyum politikası kapsamında ulusal ve yerel yetkililerin Komisyon ile ortaklık kontratlarını nasıl oluşturabileceklerini ortaya koyuyor ve farklı AB fonlarının tek bir proje için ne şekilde birleştirilebileceğini açıklıyor. Strateji Çerçevesi, farklı fonların AB yatırımlarının etkisinin azami düzeye çıkarabilmesi için daha etkin bir şekilde birleştirilebilmesine olanak sağlayacak.

2014 yılı itibarıyla, Ortak Strateji Çerçevesi; Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, Uyum Fonu, Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu olmak üzere beş fon için tek referans noktası olacak.  Ortak Strateji Çerçevesi, Avrupa 2020 stratejisi ve Avrupa ekonomik yönetişimi ile uyumlu olacak ve büyüme ile istihdam yaratılmasını hedefleyecek.

Ortak Strateji Çerçevesi’nin kapsamı:

  • On bir tematik hedef için kilit eylemler ve Avrupa 2020 kapsamında büyümeyi hızlandıran sektörlere odaklanacak fonlar
  • Avrupa Komisyonu ile ortaklık kontratlarının imzalanması için beş adımdan oluşan bir plan ve bölgesel özelliklere göre özel olarak tasarlanmış projeler
  • Fonların daha iyi koordine edilmesi ve birleştirilmesi için tekrarı önleyen ve idari masrafları azaltan çok-fonlu projeler,
  • Üye devletler ve bölgeler arası işbirliğinin katma değer sağlayacağı alanlarda faaliyetler için öncelik alanlarının oluşturulması,
  • Avro Artı Paktı ve Yıllık Büyüme Anketi de dahil olmak üzere ekonomik yönetişim ile uyum,
  • Cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi.