İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 MART 2012

AVRUPA PARLAMENTOSU KADINLARIN İŞ HAYATINDA VE SİYASETTE DAHA AKTİF ROL ALMASINI AMAÇLAYAN İKİ KARAR KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu 13 Mart’taki Genel Kurul’da kadın-erkek eşitliği ve kadınların siyasi karar alma mekanizmalarında temsilinin artırılmasına ilişkin iki karar taslağını kabul etti.

AP Liberal Grup Üyesi Hollandalı parlamenter Sophia in’t Veld tarafından hazırlanan cinsiyet eşitliği ile ilgili karar taslağının 70 çekimser ve 268 “hayır” oyuna karşı 361 “evet” oyuyla kabulüyle, Avrupa Parlamentosu üyeleri AB şirketlerinde yönetici pozisyonları için kadınlara yönelik kota uygulamasının önünü açtılar. Karar, Avrupa Komisyonu’nu şirketlerin yönetim kadrolarında kadınlar için uygulanacak kotaların 2015 yılına dek yüzde 30, 2020 yılına dek yüzde 40 seviyesine çıkarılmasını öngörüyor ve bir yasal düzenleme yapmaya çağırıyor. 

Avrupa’da kadınların erkeklerden ortalama yüzde 17,5 daha az para kazandığı, yöneticilerden yalnız yüzde 12’sinin ve yönetim kurulu başkanlarının da yüzde 3’ünün kadın olduğu tespitinden yola çıkılarak, kadın ve erkekler arasında ücret eşitsizliğinin üstesinden gelinmesi için her AB üyesi ülkede kadın ve erkek maaşları arasındaki farkın yüzde 10 oranında azaltılması gerektiği belirtiliyor.

AP üyeleri Bakanlar Konseyi’ne Doğum İzni Direktifini onaylayarak, AB genelinde ücretli doğum izni uygulamasının teyit edilmesi çağrısında bulunuyor.

Kadınların siyasi karar alma süreçlerine katılımının artırılmasını öngören ve Finlandiyalı Hıristiyan Demokrat AP Üyesi Sirpa Pietikäinen tarafından hazırlanan karar taslağı 49 çekimser oy ve 124 “hayır” a karşılık 508 evet oyu ile kabul edildi.

Kararda, siyasi karar almada ve önemli AB görevlerinde kadınların daha aktif temsilini sağlamak için AB düzeyinde ve ulusal düzeyde önlemler ve yaptırımların alınması gerektiği belirtiliyor.

Kararda, AB kurumlarında cinsiyet dengesinin sağlanması için, ulusal hükümetlerin de 2014 Avrupa seçimlerinden sonra Avrupa Komisyonu Üyesi olarak bir kadın ve bir erkek üye önermeleri çağrısında bulunuluyor.

Halihazırda AP üyelerinin yalnız yüzde 35’i kadın ve AB üyesi ülkelerin ulusal parlamentolarında kadınların temsil oranı ise yüzde 24 düzeyinde seyrediyor. Kadınlar, AB üyesi ülkelerin bakanlarının yüzde 23’ünü oluşturuyor.

AP, Avrupa çapında bir Diyabet Stratejisi oluşturulması çağrısında bulundu

Giderek artan diyabet vakalarıyla başa çıkmak amacıyla Avrupa çapında ortak bir strateji oluşturulmasını öngören rapor 15 Mart’ta Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda onaylandı. Raporda, erken teşhis konusuna odaklanan ortak bir stratejinin araştırma alanında işbirliğinin geliştirilmesi için önemine yer verildi.

Birçok AB ülkesinin ulusal düzeyde bir diyabet programı olmadığına değinilen raporda, diyabetin üye ülkelerdeki sağlık harcamalarındaki payının yüzde 10’dan fazla olduğu belirtildi.

Diyabet stratejisi, diyabet hastalığının önlenmesi, teşhisi ve yönetimi ile üye devletlerin bu alandaki çabalarını güçlendirecek eğitim ve araştırmaları hedefleyecek.  AB’de 32 Milyon kadar diyabet hastası olduğu ve 32 Milyon kişinin de glikoz intoleransından muzdarip olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, diyabetten muzdarip olan kişilerin yaklaşık yüzde 50’sinin durumlarının farkında olmadığı vurgulanarak, erken teşhisin üye ülkelerin ulusal programlarında bir öncelik haline getirilmesi hedefleniyor.

Raporda, AB ve üye ülkelerin çevre, gıda ve tüketici politikaları yardımıyla obezite gibi bilinen risk faktörlerinin üstesinden gelmeleri gerektiği belirtiliyor. Bu bağlamda,  üye devletlerin okullarda sağlıklı beslenme ve spor eğitimi verildiğini temin etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Avrupa’da obezite, yaşlanma ve farklı faktörlerden dolayı diyabet hastası sayısının 2030 yılına kadar yüzde 16,6 artması bekleniyor. Ayrıca, her yıl 325 bin kişi diyabetten hayatını yitiriyor.

AP, Schmallenberg virüsüne karşı faaliyete geçilmesini istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri 15 Mart’ta AP Genel Kurulu’ndaki tartışmada Schmallenberg virüsü sebebiyle Rusya’nın da aralarında bulunduğu on ülke tarafından AB’ye uygulanan canlı hayvan ve et ithalatı kısıtlamalarını eleştirerek, bunların kaldırılması çağrısında bulundular.

AP üyeleri, Avrupa Komisyonu’nun Schmallenberg virüsü ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi ve üye devletlere veri sağlanması ile aşılama konusundaki araştırmaların hızlandırılması çağrısında bulundular. Bazı AP üyeleri, virüsten etkilenen çiftçilere tazminat verilmesini istediler.

Sığır, koyun ve keçilerde doğuştan gelen bozukluklara yol açan Schmallenberg virüsünün şimdiye kadar Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya ve Lüksemburg’da 1.200’den fazla çiftliği etkilediği biliniyor.