İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 MART 2012

ADALET BAKANLIĞI TÜRKİYE HAKKINDAKİ AİHM KARARLARININ ÇEVİRİSİNİ İÇEREN WEB SAYFALARINI KULLANIMA AÇTI

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ile ilgili güncel gelişmelerin hakim,  savcılar ile diğer uygulamacılar ve kamuoyuna aktarmak amacıyla, AİHM'nin Türkiye hakkında verdiği kararların tümü ile diğer ülkeler aleyhinde verilen kararlardan gerekli görülenlerin Türkçe tercümelerini içeren internet sayfasını kullanıma açtı. Adalet Bakanlığı bünyesindeki İnsan Hakları Daire Başkanlığı’nın kurduğu ve kullanıma açtığı web sitesinde, AHİM kararlarının Türkçe tercümelerine ek olarak kararlarla ilgili çeşitli değerlendirmeler ve istatistiksel bilgilere de yer verildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AİHMye yapılan başvurular çerçevesinde ülke savunmalarının hazırlanması, AİHM tarafından verilen ihlal kararlarının hızlı ve etkin bir şekilde icrası ve bu suretle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) düzenlenen hakların etkin olarak korunması ile insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasının büyük önem arz ettiği vurgulandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada resmi web sitesine hâlihazırda 1,400 AİHM kararına ilişkin bilgiler konulduğu, süreç içinde çıkan yeni kararların da siteye konularak güncelleneceği de belirtildi.

AİHM tarafından yayımlanan ve mahkemenin 1959-2011 yılları arasındaki ülke kararlarıyla ilgili istatistikte, Türkiye’nin AİHM mahkûmiyetleri sıralamasında ilk sırada yer aldığının açığa çıkmasının ardından, Türkiye’nin mahkûm olduğu davalardaki kararları yerine getirmeyen ülkeler arasında ilk sırada bulunduğu da ortaya çıktı. AİHM’nin kurumsal sayfasında yer alan bilgilere göre, Türkiye, bugüne kadar mahkum olduğu 2.404 davadan 1759’unun gereğini yerine getirmedi. Söz konusu davalarda, AİHM’nin istediği mevzuat değişikliği, etkili soruşturma, hızlı yargılama gibi talepler yerine getirilmediğinden, dosyaların Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından da takip edildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı’nın kullanıma açtığı web sitesine   www.inhak.adalet.gov.tr  adresinden ulaşılabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 1959-2011 yılları arasında AİHS’ye taraf olan ülkelerle ilgili verdiği mahkumiyet kararlarına ilişkin bilgilere http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/TABLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf adresinden ulaşılabilir.