İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 MART 2012

6’NCI DÜNYA SU FORUMU 12-17 MART 2012’DE GERÇEKLEŞTİ

12-17 Mart 2012 tarihlerinde Fransa’nın Marsilya şehrinde gerçekleşen 6’ncı Dünya Su Forumu’nda, tartışmaların ağırlık merkezini küresel güvenlik, Rio+20’nin devamlılığı, Birleşmiş Milletler’de (BM) 1 gün sudan kaynaklanan felaketlerin tartışılması kararı ve iklim değişikliğine dikkat edilmesi oluşturdu.

Foruma katılan, 84 ülkenin bakanları ve hükümet yetkilileri bir bildirge yayımlayarak Haziran 2012’de gerçekleşecek olan Rio+20 sürdürülebilir büyüme konferansı öncesinde su politikası için yeni bir yaklaşım çağrısında bulundular.

Bildirgede, bakanlar, güvenli ve temiz içme suyuna erişimin sağlanmasını ve sanitasyon ile ilgili insan hakları yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve tüm düzeylerde su krizinin üstesinden gelinebilmesi için çabalarını artırmayı taahhüt ettiler.

Ancak, bakanların bu açıklaması yeterli bulunmayarak, bunun su kaynaklarına erişim ve sanitasyonun insan hakları olarak tanımlamak demek olmadığının altını çiziliyor ve açıklamanın hükümetlerin bu alanlarda mali ve yasal yükümlülükleri bakımından yasal boşluklar yarattığını kaydediliyor.

Bolivya Çevre ve Su Bakanı Felipe Quispe Quenta deklarasyonu su politikalarının sosyal boyutlarını ele almadığı ve BM Genel Kurulu’nda insan hakkı olarak tanınan içme suyu ve sanitasyon hakkını teyit etmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Üç senede bir gerçekleştirilen forum, su alanında karar alıcılar, işadamları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve uzmanları bir araya getiren en önemli küresel platform olma özelliğini taşıyor. Dünyada 783 Milyon kadar kişinin içme suyuna erişimi olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl Marsilya’da “çözüm bulma zamanı” sloganıyla gerçekleştirilen forumun önemi büyük.

Bakanların açıklaması, devletlerin fakirlikle mücadele, büyümenin hızlandırılması ve istihdam yaratılması amacıyla su ve sanitasyona yapılan yatırımları artırması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, su, gıda ve enerji sektörleri arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor.

Bildirgede, su ve sanitasyonun finansmanı için devlet ve özel sektör işbirliği ile stratejik ve sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirilmesi çağrısında bulunuluyor. Ayrıca, su konusunda iyi örnek yasalar, düzenlemeler ve standartların paylaşılacağı bir “yardım masası mekanizması” oluşturulması öneriliyor.

Bakanlar, aynı zamanda su kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile geleneksel olmayan su kaynakları geliştirilmesi için çabaların artırılması gerektiğine dikkat çektiler.

Uluslararası Forum Komitesi Başkanı Benedito Braga Birleşmiş Milletler’e bağlı ve suyun daha verimli kullanımına yönelik bir “ortak su fonu” kurulmasının önemine dikkat çekti. Ancak, bu öneriye foruma katılan diğer yetkililer tarafından olumlu yaklaşılmadı. Nitekim, formüle karşı çıkan küreselleşme karşıtı hareket ATTAC’ın Fransa temsilcisi Gustav Massiah görüşlerini “Küresel Su Fonu’nun kurulması demek mevcut sistemdeki sorunları daha da büyütecektir. Sorun bu şekilde aşılamaz” şeklinde ifade etti.

Dünya Su Forumu’nun 5’incisi 16-22 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşmişti. Forum’un 7’ncisi ise 2015 yılında Kore’de yapılacak.