İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 MART 2012

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemini AB ülkelerinin Türkiye’ye uyguladığı vize konusundaki gelişmeler oluşturdu. Hollanda Danıştayı, 14 Mart’ta Hollanda`nın Türk işadamlarına uyguladığı vizenin haksız olduğuna karar vererek, Türk işadamlarının ülkeye vizesiz girerek ikamet izni almadan en fazla 3 ay kalabileceklerine hükmetti. 15-16 Mart’ta Avrupalı ve Türk yetkililer arasında vize görüşmeleri gerçekleştirildi. Reform İzleme Grubu’nun 25’inci toplantısı 15 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirildi.

Devamını Oku

REFORM İZLEME GRUBU’NUN 25’İNCİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Reform İzleme Grubu’nun 25’inci Toplantısı, 16 Mart 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın evsahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Devamını Oku

TÜRKİYE-BRÜKSEL HATTINDA VİZE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında vize konusundaki görüşmeler devam ediyor. Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürü Stefano Manservisi, 15-16 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da Türk makamlar ile görüşmelerde bulundu. Sessiz diplomasi gereği taraflar, görüşmenin içeriğine dair açıklamada bulunmadılar. Diğer taraftan konu ile ilgili görüş bildiren AB Konseyi kaynakları, Türkiye Geri Kabul Anlaşması`nı imzalamadan vize serbestisinin beklenmemesi gerektiğinin altını çizdiler. Yetkililer, "Avrupa Komisyonu, Türkiye ile ancak vize alımının kolaylığı konusunda bazı ara formüller bulabilir. Ama bu vizelerin kaldırılacağı anlamına gelmez" dediler.

Devamını Oku

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ BAN Kİ-MOON KIBRIS KONUSUNDA TASLAK RAPORUNU GÜVENLİK KONSEYİ’NE SUNDU

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından Kıbrıs iyi niyet misyonuna ilişkin Güvenlik Konseyi’ne sunulan raporda GKRY Lideri Hristofyas ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu arasındaki görüşmelerin çıkmaza doğru sürüklendiği belirtiliyor. Raporda iki liderin Şubat 2012 sonu itibarıyla 33 kez görüştükleri belirtiliyor.

Devamını Oku

AB MALİYE BAKANLARI MACARİSTAN’IN KAMU AÇIĞINI DÜZELTMEDİĞİ TAKDİRDE UYUM FONUNDAN ALACAĞI YARDIMIN ASKIYA ALINMASI KONUSUNDA KARARA VARDILAR

AB Maliye Bakanları Macaristan’a bütçesinde kesintiye gitmediği takdirde uyum fonundan bu ülkeye gelecek yıl sağlanacak yardımın askıya alınacağına ilişkin daha önce yaptıkları açıklamayı kesinleştirerek bu konuda karara vardılar. Buna göre, Macaristan gelecek yıl Ocak ayına kadar bütçe açığını GSYİH’sının yüzde 3’üne indirmeyi başaramadığı takdirde 2013 yılında uyum fonundan alacağı 495 Milyon Avro tutarındaki fon askıya alınacak.

Devamını Oku

YUNANİSTAN’A SAĞLANACAK İKİNCİ KURTARMA FONUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

12 Mart’ta toplanan Avro Alanı Maliye Bakanları Yunanistan’a Avrupa Mali İstikrar Fonu’ndan sağlanacak 130 Milyar Avro tutarındaki yardımın ilk diliminin ulusal parlamentoların onayından sonra serbest bırakılmasına karar verdiler.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU’NUN GENİŞLEMEDEN SORUMLU ÜYESİ FÜLE AB İLE MAKEDONYA ARASINDA “YÜKSEK DÜZEY KATILIM DİYALOĞU”NU BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Štefan Füle 15 Mart tarihinde Makedonya ile Yüksek Düzey Katılım Diyaloğunu (High Level Accession Dialogue- HLAD) başlatmak üzere Üsküp’te temaslarda bulundu.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU UYUM POLİTİKASI ORTAK STRATEJİ ÇERÇEVESİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 14 Mart’ta Uyum Politikası 2014-2020 Ortak Strateji Çerçevesi’ni kamuoyuna sundu. Komisyon, 6 Ekim 2011 tarihinde Uyum Politikası önerilerini açıklamasının ardından, Strateji Çerçevesi ile 2014-2020 mali dönemi için üye devletler için yatırım önceliklerini de ortaya koymuş oldu.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU GENEL KURULU’NDA MAKEDONYA, BOSNA-HERSEK VE İZLANDA’NIN AB KATILIM SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, 14 Mart’taki Genel Kurul’da AB aday ülkeleri Makedonya ve İzlanda ile potansiyel aday ülke statüsündeki Bosna-Hersek’in 2011 yılı İlerleme Raporlarına ilişkin üç ayrı AP ilke kararı kabul ettiler.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU KADINLARIN İŞ HAYATINDA VE SİYASETTE DAHA AKTİF ROL ALMASINI AMAÇLAYAN İKİ KARAR KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu 13 Mart’taki Genel Kurul’da kadın-erkek eşitliği ve kadınların siyasi karar alma mekanizmalarında temsilinin artırılmasına ilişkin iki karar taslağını kabul etti.

Devamını Oku

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BAĞIŞ LİTVANYA’NIN VALSTYBE DERGİSİNE VERDİĞİ RÖPORTAJDA TÜRKİYE’NİN AB KATILIM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, Litvanya’nın "Valstybe" adlı aylık dergisinde yayımlanan röportajında, Türkiye’nin AB ile yürüttüğü katılım müzakereleri ile ilgili olarak müzakerelerdeki durağanlığa rağmen “Türkiye’de reform süreci her zamankinden daha hızlı devam etmektedir” dedi. Sorunun AB’de olduğunu belirterek, bazı üye devletlerin iç politikaları veya ikili ilişkileriyle ilgili konuları çözmek için Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini kullandıklarından bahsetti.

Devamını Oku

ADALET BAKANLIĞI TÜRKİYE HAKKINDAKİ AİHM KARARLARININ ÇEVİRİSİNİ İÇEREN WEB SAYFALARINI KULLANIMA AÇTI

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ile ilgili güncel gelişmelerin hakim, savcılar ile diğer uygulamacılar ve kamuoyuna aktarmak amacıyla, AİHM`nin Türkiye hakkında verdiği kararların tümü ile diğer ülkeler aleyhinde verilen kararlardan gerekli görülenlerin Türkçe tercümelerini içeren internet sayfasını kullanıma açtı.

Devamını Oku

HOLLANDA DANIŞTAYI VİZE KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR KARAR ALDI

Hollanda Yüksek İdare Mahkemesi (Danıştay), Hollanda Dışişleri Bakanlığı`nın Türk vatandaşlarına uygulanan vize itiraz konusunu karara bağladı. Danıştay, 14 Şubat 2011 tarihinde Hollanda`da çok heyetli Haarlem Mahkemesi`nin, Türk vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz girebileceği ve oturma izni olmadan en fazla 3 ay burada kalabileceği kararını bozarak, sadece Türk işadamlarının bu ülkeye vizesiz girebileceği yönünde değiştirdi.

Devamını Oku

AVRUPA İSTİKRAR GİRİŞİMİ: “AB`NİN TÜRKİYE`YE KARŞI VİZE POLİTİKASINI DEĞİŞTİRME VAKTİ GELDİ”

Önde gelen düşünce kuruluşlarından Avrupa İstikrar Girişimi (European Stability Initiative - ESI) Başkanı Gerald Knaus tarafından Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vizelerin kaldırılma sürecinin başlatılmasıyla ilgili olarak kaleme alınan makalede, Avrupa’daki mahkemelerin kararları göz önünde bulundurulduğunda mevcut politikaların sürdürülemez olduğu belirtilerek, Avrupa Komisyonu’nun vize serbestisi sürecini derhal başlatması gerektiği ve bunun Türkiye kadar AB`nin de çıkarına olduğunu kaydedildi.

Devamını Oku

AB PERU VE KOLOMBİYA ARASINDAKİ ÜÇLÜ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GEÇİCİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

16 Mart 2012 tarihinde Ekonomi ve Ticaret Bakanlarının katılımıyla gerçekleşen AB Dış Ticaret Konseyi toplantısında AB, Kolombiya ve Peru arasında 2011 yılında ön hazırlıklarına başlanılan Üçlü Serbest Ticaret Anlaşması’nın geçici olarak yürürlüğe konulması kararı alındı.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN SARKOZY VE HOLLANDA HÜKÜMETİ’NE YABANCI DÜŞMANLIĞINA GÖZ YUMDUKLARI GEREKÇESİYLE ELEŞTİRİ

Avrupa Parlamentosu 15 Mart 2012 tarihinde aldığı bir kararla, Hollanda Hükümeti’ne aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nin (PVV) açtığı Orta ve Doğu Avrupalı Göçmenlere karşı şikayet web sitesini ırkçılık ve yabancı düşmanlığı propagandası yaptığı gerekçesiyle kınaması çağrısında bulundu. Söz konusu web sitesinin Orta ve Doğu Avrupa’dan gelen göçmenlerle ilgili şikayetlerin değil ırkçı söylemlerin bir platformu olduğunu belirten kararda, Hollanda Hükümeti’nden web sitesiyle ilgili yasal süreci bir an önce başlatması talebinde de bulunuldu.

Devamını Oku

DTÖ BOEİNG’E VERİLEN DEVLET YARDIMINI HUKUKA AYKIRI BULDU

12 Mart 2012 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) temyiz mercii, Amerikan uçak üreticisi Boeing şirketine verilen 10 Milyar Dolar tutarındaki yardımın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Devamını Oku

AB’NİN ABD VE KANADA İLE ARASINDAKİ 20 YILLIK SIĞIR ETİ TİCARETİ ANLAŞMAZLIĞI AP GENEL KURULU’NDA ALINAN KARARLA ÇÖZÜLDÜ

AP Genel Kurulu’nda 14 Mart’ta yapılan oylamada 11 hayır oyu ve 11 çekimser oya karşı 650 “evet” ile kabul edilen ilke kararla, AB’nin ABD ve Kanada ile arasında yirmi yıldır süren sığır eti savaşı sona erdi. Karara göre, AB mevcut hormonlu sığır eti ithalat yasağını uygulamaya devam edecek, buna karşılık ABD ve Kanada’dan yüksek kalitede sığır eti ithalatı kotasını artıracak.

Devamını Oku

AVRUPA YATIRIM BANKASI GKRY’DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİ DESTEKLEYECEK

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 8 Mart 2012 tarihinde Kıbrıs Elektrik Kurumu’na yeni elektrik üretim birimi kurması için 130 Milyon Avro kredi vereceğini açıkladı. Söz konusu kredinin Vassilikos’taki elektrik santralinin genişletilmesinin dördüncü aşamasında kullanılacağı açıklandı. AYB tarafından GKRY’ye adadaki elektrik iletimini ve dağıtımının modernize edilmesi için 330 Milyon Avro, Vassilikos santralinin inşasına 200 Milyon Avro fon sağlanmıştı.

Devamını Oku

DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ PATENT BAŞVURULARINA İLİŞKİN YENİ BİR RAPOR YAYIMLADI

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organisation - WIPO) patent başvurularına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Bilindiği üzere, bilgiye dayalı bir ekonominin başarısını yeni ve geliştirilmiş ürün ya da üretim süreçleri gibi ticari formlara dönüştürülebilen teknolojik bilgi belirliyor. Bu bağlamda, teknolojik performansın en iyi ölçütlerinden birini patentler oluşturuyor.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU, MEDIA MUNDUS PROGRAMI İÇİN 5 MİLYON AVRO’LUK BİR DESTEK SAĞLIYOR

Avrupa Komisyonu, 13 Mart 2012 tarihinde, MEDIA Mundus Programı kapsamında seçilen toplam 35 sinema projesine 5 Milyon Avro değerinde bir destek sağlayacağını açıkladı.

Devamını Oku

6’NCI DÜNYA SU FORUMU 12-17 MART 2012’DE GERÇEKLEŞTİ

12-17 Mart 2012 tarihlerinde Fransa’nın Marsilya şehrinde gerçekleşen 6’ncı Dünya Su Forumu’nda, tartışmaların ağırlık merkezini küresel güvenlik, Rio+20’nin devamlılığı, Birleşmiş Milletler’de (BM) 1 gün sudan kaynaklanan felaketlerin tartışılması kararı ve iklim değişikliğine dikkat edilmesi oluşturdu.

Devamını Oku

AB İLE ÇİN ARASINDA SU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA İMZALADI

AB Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı Danimarka’nın Çevre Bakanı İda Auken, AB ülkelerini temsilen Çin ile Marsilya’da önemli bir su anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, Avrupa’dan yeşil teknoloji transferi ve taraflar arasında yeni iş imkanları sağlamada önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Devamını Oku