İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 MART 2014

2013 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU’NA İLİŞKİN AP İLKE KARAR TASLAĞI AFET’TE KABUL EDİLDİ

AP Türkiye Raportörü Sosyalist Demokrat Grup mensubu Hollandalı parlamenter Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’na İlişkin AP İlke Karar Taslağı, 3 Mart 2014 tarihinde AP Dış İlişkiler (AFET) Komitesi’nde 8 aleyhte ve 5 çekimser oya karşılık, 36 lehte oy ile kabul edildi. İlke karar taslağına 338 değişiklik önergesi verildi. Bazı parlamenterlerin Türkiye için tam üyelik dışında alternatiflerin değerlendirilmesi yönündeki değişiklik önergesi, AFET üyeleri tarafından kabul görmeyerek reddedildi.

AFET tarafından yapılan açıklamada, ilke karar taslağında parlamenterlerin Türkiye’de üst düzey yolsuzluk iddialarından duydukları endişeyi dile getirdikleri ve Türkiye’nin modernleşmesi ve demokratikleşmesi için anayasal reformun en önemli öncelik olması gerektiğinin altını çizdikleri ifade edildi.

İlke karar taslağında, yolsuzluk iddialarının soruşturulmasında görevli savcıların ve polislerin görevden alınmasından üzüntü duyulduğu kaydedildi ve yetkililere Sayıştay’ın düzgün bir şekilde işlemesinin sağlanması konusunda çağrıda bulunularak, yargının bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin önemi vurgulandı. İlke karar taslağında, AB’nin stratejik ortağı konumunda bulunan Türkiye’nin AB için öneminin altı çizildi. Ayrıca, TBMM’nin Anayasa Uyum Komisyonu’nun çalışmalarını askıya alması başta olmak üzere anayasal reform konusunda istenilen düzeyde ilerleme kaydedilememesinden endişe duyulduğu belirtildi.

İlke karar taslağında ayrıca, müzakerelerin Türkiye için bir referans noktası olmaya devam etmesi ve Türkiye’yi gerçekçi kriterler sunulabilmesi için Türkiye ile AB arasında reform sürecine ilişkin yakın işbirliği ve diyaloğun önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda, AB Konseyi’ne “yargı ve temel haklar” ile “adalet, özgürlük ve güvenlik” konularını kapsayan 23’üncü ve 24’üncü fasılların müzakereye açılabilmesi yolunda çaba göstermesi çağrısında bulunuldu.

Yeni internet yasası ve HSYK düzenlemesinin derin bir endişe ile karşılandığı ilke karar taslağında kaydedilen bir diğer hususu oluşturdu. Buna ek olarak, yetkililere protestoların daha itidalli bir şekilde ele alınması ve tüm dini toplulukların mülkiyet haklarının iadesi konusunda yasal bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Çözüm süreci konusunda ise, Türkiye’deki siyasi karar alıcılar Kürt kökenli vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik haklarının geliştirilmesi için gerekli reformları uygulamaya koymaları konusunda teşvik edildi.

Kıbrıs meselesi konusunda ise, Ada’da birleşmeye yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda KKTC ve GKRY liderleri tarafından yayımlanan ortak bildirinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

İlke karar taslağının 10-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleşecek AP Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor.