İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 MART 2014

AVRUPA KOMİSYONU, “2014 YENİLİKÇİLİK BİRLİĞİ SKOR TAHTASI”NI YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası’nı (Innovation Union Scoreboard) 4 Mart 2014 tarihinde yayımladı. Söz konusu raporda, ekonomik krizin AB’nin yenilikçilik performansını beklenildiği kadar etkilemediği ifade edildi ve AB Üye Devletleri’nin yenilikçilik performansının iyileşmesinin yanı sıra, ülkeler arasında kaydedilen performans farkının azatlığına dikkat çekildi. Bununla birlikte, AB yenilikçilik alanındaki performansıyla, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin gerisinde kalmaya devam ettiği de belirtildi.

Avrupa Komisyonu, AB Üye Devletleri’nin yenilkçilik performanslarını 25 farklı gösterge aracılıyla değerlendiriyor. Bu göstergeler kapsamında, yenilikçiliğinin gerçekleşmesine imkân sağlayacak temel araçlar (insan kaynakları; finansman ve destek ile açık, mükemmel ve çekiçi araştırma sistemleri), Avrupa şirketlerinin ne derece yenilkçi olduklarını gösteren faaliyetler (yatırım, fikri varlıklar, girşimcilik) ve ülkenin ekonomisine sağladığı fayadalar dikkate alnıyor.

Avrupa Komisyonu, AB Üye Devletleri’nin yenilikçilik alanındaki performansını dört farklı kategoriye göre değerlendiriyor:

--“Yenilikçilikte Lider” (Innovation Leaders) grubu: İsveç, Danimarka, Almanya ve Finlandiya’dan oluşan ülkelerin performansları, AB ortalamasının yüzde 20’sinin üstünde kalıyor.

--“Yenilikçilikte Takipçiler” (Innovation Followers) grubu: Hollanda, Lüksemburg, Belçika, İngiltere, Avusturya, İrlanda, Fransa, Slovenya, GKRY ve Estonya’nın oluşturduğu ülkelerin performansları, AB ortalamasının yüzde 10’unun üstünde kalıyor.

--“Orta Seviye Yenilikçiler” (Moderate Innovators) grubu: Hırvatistan, İtalya, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Macaristan, Yunanistan, Malta, Lituanya ve Slovakya’nın oluşturduğu ülkelerin performansları, AB ortalamasının yüzde 0 ila yüzde 10 arasındaki değerin üstünde kalıyor.

--“İddiasız Yenilikçiler” (Modest Innovators) grubu: Romanya, Bulgaristan ve Letonya’nın oluşturduğu ülkelerin performansı ise AB ortalamasının altında kalıyor.

Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası raporuna göre, son bir yıl içinde, yenilikçilik performansı alanında en çok ilerleme kaydeden ülkelerin başında Portekiz, Estonya ve Letonya geliyor. Ayrıca Polonya gecen sene açıklanan skor tahtasında “iddiasız yenikçiler” grubunda yer alırken, bu yılkı değerlendirmede, “orta seviye yenilikçiler” grubuna yükselmesiyle dikkat çekti.

Bu raporda, AB Üye Devletleri’nin yanı sıra Türkiye dâhil birçok ülkenin de yenilikçilik performansı değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeye göre, Türkiye “iddiasız yenilikçiler” grubunda yer alıyor. Raporda, 2006 yılından bu yana Türkiye’nin yenilikçilik performansında iyileşme kaydettiği ve AB’nin performansını yakalamaya başladığı belirtildi. Buna karşın Türkiye, yurtdışında sağlanan lisans ve patent gelirleri, Topluluk ticari markaları, Topluluk tasarımları, AB-dışı doktora öğrencileri ve kamu-özel ortak yayınlar başlıklı göstergelerde çok geride kalıyor. Türkiye hali hazırda sadece iki gösterge (piyasaya yeni pazarlama ya da organizasyonel yenilikçilik süren KOBİ'ler ve piyasaya yeni giren yenilikçilik satışı) kapsamında AB’den daha iyi bir performans sergiliyor.

Rapora, Avrupa Komisyonu’nun

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf internet adresinden ulaşılabilir.

Bölgesel Yenilikçilik Skor Tahtası

Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası’nın yanı sıra, Avrupa Komisyonu ilk Bölgesel Yenilikçilik Skor Tahtası’nı (Regional Innovation Scoreboard) da yayımladı. Söz konusu rapor ile bölgeler arasında önemli dengesizliklerin mevcut olduğu görülüyor. Avrupa Komisyonu’na göre, AB içinde bazı bölgelerde yenilikçilik performanslarını geliştirmek için ihtiyaç duyulan mali kaynaklara ulaşılamıyor.

Rapora, Avrupa Komisyonu’nun

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf internet adresinde ulaşılabilir.