İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 MART 2014

Yeni dönem Sağlık Programı AP’de kabul edildi

9 Kasım 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan 2014-2020 yıllarını kapsayacak yeni dönem AB Sağlık Programı, 26 Şubat 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi.

446 milyon avroluk bütçeye sahip olan ve “sağlığın, ekonomik büyüme için bir ön koşul olduğu” mesajının verildiği yeni program, Avrupa 2020 hedeflerini destekleyici nitelikte olacak. Bu bağlamda, tüm üye ülkelerin sağlık sistemlerinin uyumlaştırılmasına ve mevcut olan ekonomik ortam karşısında sağlık sektörüne yapılan yatırımların artırılmasına ağırlık verilecek.

Aynı şekilde kronik hastalıkların yaygınlaşmasının önlenmesi AB’de güncelliğini korurken, yeni programla özellikle üye ülkelerin mevcut programlarının desteklenmesi, her vatandaşın eşit sağlık hizmetinden yararlanması, sınır-ötesi sağlık tehditlerinin azaltılması ve AB’de sürdürülebilir sağlık sisteminin oluşturulması için önemli çalışmalar sunulması bekleniyor. Üye ülkelerde koordinasyonlu olarak yürütülecek bilgi ağının kurulması da belirlenen hedefler arasında yer alıyor.

Yeni AB Sağlık Programı’na yönelik eylem çalışmalarında öne çıkan kısımlar, AB pazarındaki sağlığa zararlı ürün ve hizmetlerin kaldırılması, kapasite gelişimi, teknik ve teknolojik yatırımlar olarak gözüküyor.

2017 yılında AP ve Avrupa Konsey’ine iletilmek üzere, yeni sağlık programı üzerinden orta vadeli AB sağlık sisteminin analiz çalışmasının da açıklanması bekleniyor.

Yeni dönem AB Sağlık Programı, AP kararının ardından Avrupa Konsey’inin onayıyla yürürlüğe girecek.