İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 MART 2014

Türkiye’de şirketlerin yüzde 45’i iklim değişikliğinden etkileniyor

Dünya Bankası Grubu’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ortak girişimiyle hazırlanan Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Sağlama Pilot Çalışma Raporu (Climate Risk Case Study - Pilot Climate Change Adaptation Market Study: Turkey) açıklandı.

TOBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili kişilerinin de çalışmaya görüş bildirerek katkıda bulunduğu raporda, Türkiye’deki özel sektörün, artan iklim değişikliği risklerine karşı ne düzeyde uyum sağlayabileceği, mevcut durum analizi ve olası etkilerin ortaya konulduğu anket çalışmalarına yer veriliyor.

Sonuçlara göre, Türkiye’de şirketlerin yüzde 45’i son üç sene içinde iklim değişikliğinden etkilenmiş durumda. Şirketlerin yüzde 55’i iklim değişikliğinin ciddi oranda zorlayıcı değişimlere, yüzde 10’u hafif değişimlere neden olacağını düşünürken, yüzde 5’i ise hiçbir değişiklik yaratmayacağı yönünde görüş bildiriyor. Raporda, iklim değişikliğinin ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı belirtilirken, Türkiye’deki yatırım potansiyeline de dikkat çekiliyor.

Türkiye’deki aşırı sıcakların neden olduğu büyük su kaynaklarında (Gediz ve Sakarya Nehirleri) azalma ile su sıkıntısının artacağı ve buna bağlı olarak başta tarımsal üretimin azalma ihtimali öne çıkıyor. Aynı şekilde, iklim değişikliğinin olası etkilerinin azaltılmasına yönelik oluşacak uygulama maliyetlerinin de geri dönüşü olmaksızın artacağı vurgulanıyor. Sıcaklık artışlarının, çalışanların iş performanslarını da düşüreceği verilen bilgiler arasında.

Rapora http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=19291&lst=MansetListesi internet adresinden ulaşılabilir.