İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 MART 2014

AB ETS’nin uygulanmasında geri adım attı

4 Mart 2014 tarihinde AB Üye Devletleri’nden müzakereciler, Avrupa Komisyonu ve AP temsilcileri arasında AB’nin Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) kurallarında değişiklik yapılması konusunda geçici bir anlaşmaya vardılar. Geçici anlaşmaya göre, uzun mesafe uçuşları bulunan havayolları, 2016 yılına kadar karbon emisyonu vergisinden muaf olacak.

AB’nin karbon emisyonu vergisi konusunda geri adım atması, Birliğin, bu konuda maruz kaldığı uluslararası baskı ve ticaret savaşları tehdidine karşı pozisyonun zayıfladığı şeklinde bazı yorumlara neden oldu. Varılan anlaşmayı eleştiren çevreciler, AP’ye anlaşmayı reddetmesi çağrısında bulundu.

2008 yılında kabul edilen ve 1 Ocak 2012 itibarıyla yürürlüğe giren 2008/101/EC sayılı ETS Yönergesi, AB havalimanlarından kalkan veya AB havalimanlarına iniş yapan tüm uçuşlar için emisyon vergisi alınmasını öngörmekteydi. Ancak, üçüncü ülkeler AB hava sahasının dışında gerçekleşen emisyonların da ETS’ye dâhil edildiği ve egemenliklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle ETS’ye karşı çıkmaktaydılar. Avrupa Komisyonu ise, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) uçuş emisyonlarının kontrolü alanında küresel bir mekanizma oluşturulması için uzlaşmaya varma fırsatı tanımak üzere 2012 yılında, AB hava sahasına giriş çıkış yapan uçaklar için ETS’den geçici muafiyet sağlamıştı.

Eylül 2013’te ICAO’nun bu alanda küresel bir mekanizmanın oluşturulması için 2016’ya kadar bir takvim belirlenmesine karar vermesinin ardından Avrupa Komisyonu, mevcut yasaya yalnızca AB hava sahasında gerçekleştirilen emisyonların vergiye tabi olması yönünde bir değişiklik önergesi getirilmesinin yeterli olacağına karar vermişti.

AB Üye Devletleri'nden Almanya, İngiltere ve Fransa’nın Komisyon’un önerisinin Çin, Hindistan ve ABD başta olmak üzere bazı üçüncü ülkeler tarafından eleştirilmesi karşısında geri adım atması, 4 Mart 2014 tarihli uzlaşıyı beraberinde getirdi.