İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VESİLESİ İLE KADINLARIN İŞ DÜNYASINDAKİ VE SOSYAL DURUMUNA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ RAPORLAR YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu’nun Adaletten Sorumlu Üyesi Viviane Reding, 5 Mart 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst pozisyonlarında kadın kotası uygulanmasına yönelik bir kamu istişaresi başlattığını açıkladı. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Women in economic decision making in the EU: Progress Report” (“AB’de Ekonomiye İlişkin Karar Almada Kadın: İlerleme Raporu”) başlıklı raporun tanıtımında konuşan Avrupa Komisyonu Üyesi Reding, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst pozisyonlarında kadın kotası uygulanması gerektiğini savundu. Yaz aylarında konuyla ilgili olarak yasal girişimde bulunmaya hazırlandıklarını ifade eden Reding, söz konusu raporun, AB içinde durumun parlak olmadığını gösterdiğini söyledi ve yavaş ilerlemeden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu’nun Adaletten Sorumlu Üyesi Viviane Reding tarafından açıklanan rapora göre, Ocak 2012 tarihi itibariyle AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst pozisyonlarında çalışan kadınların oranı yüzde 13,7 (bu oran Kasım 2010 tarihinde yüzde10,8 idi). Rapora göre, üye devletler arasında ciddi farklar mevcut. Örneğin Fransa, yasal olarak kadın kotası uygulayan bir üye devlet olarak, ülkede faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey pozisyonlarında çalışan kadın oranını son bir yılda yüzde 12’den, yüzde 22’ye çıkarmayı başarmış. Almanya'da ise, denetleme kurullarındaki kadınların oranı yüzde 13'ten yüzde 16'ya yükselmiş durumda. Ancak İrlanda, Yunanistan, Estonya, İtalya, Portekiz ve Macaristan’da kadınların şirketlerin yönetiminde temsil oranı yüzde 10’un altında.

AB çapında faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurullarında kadınların temsili, yönetim kurulu başkanlığı veya benzeri pozisyonlarda çok daha düşük durumda. Rapora göre, Kasım 2010 tarihinde AB çapında faaliyet gösteren en büyük 600 şirketten 20 tanesinde yönetiminin başındaki kişi kadın iken, bu sayı Ocak 2012 itibariyle 19’a düşmüş durumda.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Women in economic decision making in the EU: Progress Report” başlıklı rapora http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf internet adresinden ulaşabilir.

AB’de kadınların durumuna ilişkin Eurostat verileri açıklandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat tarafından yayımlanan araştırma ise, AB çapında kadınların erkeklere göre daha fazla fakirlik ve sosyal dışlanma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre 2010 yılında 54 Milyon erkeğe karşılık 62 Milyon kadın yoksulluk sınırında yaşıyor (toplam erkek nüfusunun yüzde 22,3’ne karşılık, toplam kadın nüfusunun yüzde 24,5’i). Üye devletler arasında ciddi farklılıkların saptandığı araştırmaya göre, kadınlar ve erkekler arasında sosyal dışlanma ve yoksulluk tehdidine maruz kalma arasında en büyük farklar İtalya, Avusturya ve Slovenya’da görülüyor. En düşük farkın görüldüğü ülkeler ise Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan (yüzde 1’in altında). 

Araştırma ayrıca, eğitim seviyesine göre kadın ve erkeklerin istihdam edilebilirlik oranlarında ciddi farklılıkların olduğunu ortaya koymakta. Eurostat’a göre, 25-64 yaş grubu arasında (AB-27’de ve 2010 yılı itibariyle) kadınların yüzde 63,8’i işgücü piyasası içerisinde yer alırken, erkeklerde bu oran yüzde 77,5. Eğitim seviyesi arttıkça bu farkın azaldığı görülüyor.

AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat tarafından yayımlanan araştırmaya http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-07032012-AP/EN/1-07032012-AP-EN.PDF internet adresinden ulaşabilir.

Türkiye’de kadın yönetici sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı

Grant Thornton şirketi tarafından hazırlanan kadın yöneticiler araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre, Türkiye’de kadın yönetici sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı. Türkiye ortalaması, Dünya ortalamasının 10 puan, Avrupa ortalamasının ise 7 puan üstünde gerçekleşti. Grant Thornton’un 40 ülkeden, yaklaşık 6.000 iş dünyası temsilcisi ile gerçekleştirdiği “kadın yöneticiler” araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılı başında araştırmaya Türkiye’den katılan şirketlerde, her 100 üst düzey yöneticiden 25’i kadın iken, bu sene yapılan araştırmada 31’inin kadın olduğu sonucu ortaya çıktı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, kadın yönetici sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6’lık bir artış göstererek, yüzde 26 ile BRIC, yüzde 24 ile Avrupa Birliği, yüzde 22 ile Latin Amerika ve yüzde 18 ile G7, yüzde 18 ile Kuzey Amerika ve yüzde 21 ile Dünya ortalamalarını geride bıraktı. Türkiye, yüzde 31’lik oran ile, 40 ülke arasında 8’inci sırada kendine yer bulurken, Rusya, Tayland, Gürcistan, İtalya ve Hong Kong’un gerisinde kaldı. Araştırmaya Türkiye’den katılan şirketlerde, kadın yöneticiler yüzde 34’lük bir oran ile en fazla finans bölümlerinde tepe yöneticisi (CFO) veya finans direktörü vb ünvanlarla görev alıyor. Ardından ise yüze 21 ile satış birimleri yöneticiliği, yüzde 16 ile insan kaynakları bölüm yöneticiliği ve yüzde 14 ile de pazarlama bölüm yöneticiliklerinde görev alıyorlar. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapanların oranı ise yüzde 9.

Grant Thornton şirketi tarafından hazırlanan araştırmanın sonuçlarına http://www.gtturkey.com/default.asp?PG=BSN2TR&NWS00_CODE=006&NWS01_ID=192 internet adresinden ulaşılabilir.