İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

AB ÇEVRE KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

9 Mart’ta bir araya gelen AB üyesi ülkelerin Çevre Bakanları, Avrupa Komisyonu’nun sunduğu “2050 Düşük Karbon Yol Haritası” gündemiyle bir araya geldi. 26 üye ülkenin üzerinde anlaştığı yol haritası, enerjisinin yüzde 90'ından fazlasını kömür ve termik santrallerden karşılayan Polonya’nın itirazı üzerine kabul edilemedi.

Hatırlanacağı gibi, sera gazı salınımlarının aşamalı olarak azaltılmasını öngören yol haritası Avrupa Komisyonu tarafından Mart 2011’de sunulmuştu. Yol haritası,  salınımların 1990 düzeyine göre 2020 yılına kadar yüzde 25; 2030 yılına kadar yüzde 40; 2040 yılına kadar yüzde 60 ve 2050 yılına kadar ise yüzde 80 oranında azaltılmasını öngörüyor.

Çevre Konseyi’nde 26 üye ülkenin üzerinde büyük ölçüde mutabakata vardığı yol haritası, Polonya’nın itirazı üzerine kabul edilemedi. Uzlaşma sağlamak için, 2020 yılı için öngörülen hedefin karar taslağından çıkarılmasına rağmen, Varşova geri adım atmadı. Polonya’nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini kömürden sağladığı için 2050 yılına kadar emisyonlarını yüzde 80 civarında azaltması zorunluluğuna karşı çıktığı biliniyor. Polonya, Haziran 2011’de, 2020 yılı için yüzde 25 kesinti yapılmasını öngören Çevre Konseyi kararlarını bloke etmişti.

9 Mart öncesinde AB Konseyi Dönem Başkanı Danimarka’nın İklim ve Enerji Bakanı Martin Lidegaard, ortak bir kararın çıkmamasının Avrupa’nın konuyla ilgili hedeflerini zedeleyeceğini belirtmişti.

 

Çevre Konseyi ayrıca ikinci Kyoto döneminin 2013 – 2020 dönemlerini kapsayacağına karar verdi. AB’nin sera gazı azaltım hedefinin bu dönem aralığı için yüzde 20 olacağı açıklandı.

Çevre Bakanları Konseyi toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye şu internet adresinden ulaşılabilir: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/128883.pdf