İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

“Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin” yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda 8 Mart 2012 tarihinde kabul edildi. Başta kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hazırlanan ve uzun süredir TBMM gündeminde bekleyen yasa tasarısı, şu düzenlemeleri ön görüyor:

-           Şiddet uygulayan kişiye elektronik kelepçe veya bileklik takılarak önlem alınabilecek. Ancak, konuşmaları dinleme, izleme ve kayıt altına alma gibi işlemler yapılmayacak. Bu yöntem, kişinin bulunduğu yerin tespiti ve yerinin elektronik ortamda izlenmesi ile sınırlı kalacak.

-           Gerekli olması halinde korunan kişinin çocukları için 4 ay, söz konusu kişinin çalışması halinde ise 2 aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla asgari ücret tutarının yarısını geçmemek şartıyla Bakanlık bütçesinden kreş imkânı sağlanabilecek.

-           Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, geçici yer imkânı sağlanması ve koruma altına alınması kararı, kolluk amirlerince de alınabilecek. Mülki amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan işlemlerin uygulanmasına son verilecek.

-           Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığı konusunda delil veya belge aranmayacak. Önleyici tedbir kararı geciktirmeksizin verilecek. Bu kararın verilmesi, kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemeyecek.

-           Korunan kişinin hayati tehlikesinin bulunması halinde kimlik ve diğer bilgi ve belgeleri değiştirilebilecek.

-           Şiddet uygulayan kişinin silahı varsa kolluk kuvveti bile olsa silahı elinden alınacak.

-           Şiddet uygulayan kişi mahkemenin tedbir kararına uymuyorsa, yeniden eve gidiyorsa zorlama hapsi uygulanacak. 3 gün ile 10 gün arasında zorlama hapsi verilecek.

-           Gerektiğinde kadına ve erkeğe psikolojik destek verilecek.

-           Erkek mağdur olursa kanunun haklarından faydalanacak.

“Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin” yasa tasarısına ilişkin açıklamada bulunan ve 241 kadın kuruluşunun oluşturduğu “Şiddete Son Platformu” ise, Hükümetin yasalaşması için Meclis’e gönderdiği tasarı metniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu’na imza için gönderdiği metin arasında çok ciddi farkların bulunduğunu belirtti. Tasarının adının “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı” iken “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” olarak değiştirildiğini vurgulayan platform, yasanın kadınların hayatının korunması yerine ailenin korunmasını tercih ettiğini ifade ettiler.