İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

EĞİTİMDE 4+4+4 YASASI MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU’NDA KABUL EDİLDİ

“Eğitimde 4+4+4 Yasası” olarak da bilinen kanun teklifi 11 Mart’ta Türkiye Büyük millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda yapılan oylamada kabul edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) mensubu milletvekilleri ile Komisyon’da oturacak yer bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu vekiller arasında gerginlik yaşandı. Söz konusu yasa teklifinin Komisyon’da kabul edilmesi, CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensubu vekillerin tepkisine yol açtı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kanun teklifinin 20 Mart’ta Genel Kurul’da görüşülebileceğini belirtti.

4+4+4 kanun teklifi ile öngörülen başlıca değişiklikler şu şekilde:

 • İlköğretim okulları, 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokul şeklinde iki kademeli olarak yeniden düzenlenecek. İlköğretim kurumlarında toplam eğitim süresi 8 yıl olacak, ancak “ Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır” ifadesi ilgili kanunlardan çıkartılacak.
 • 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayan ilköğretim, kız ve erkek tüm vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında ücretsiz olacak.
 • Sekiz yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarına devam edecek. Ortaöğretim kurumları, 4 yıllık zorunlu eğitim veren genel, mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumları şeklinde tanımlanıyor.
 • İlköğretimin ikinci kademesinde okutulacak seçmeli derslerin belirlenmesi Milli eğitim Bakanlığı’nın yetkisinde olacak.
 • Eğitimin her kademesinin sonunda öğrencilere bir sonraki kademeye devam edebilecekleri ve okul ve programların kendilerine hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu meslekler hakkında bilgi verilecek.
 • İlköğretim birinci ve ikinci kademe okulları ve liseler bağımsız okullar halinde kurulacak, ancak şartların kısıtlı olduğu bölgelerde bir arada da kurulabilecek.
 • 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının başlangıç tarihine Bakanlar Kurulu karar verecek.
 • Üniversiteye girişteki katsayı uygulaması da yeniden düzenlenecek. Yükseköğretim kurumlarına, esasları YÖK tarafından belirlenen merkezi sınavlarla girilecek. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları etkili olacak.
 • Ortaöğretim bitirme başarı notları 100 ile 500 arasında değişen ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek. Üniversiteye yerleştirme puanı hesaplanırken, ortaöğretim başarı puanının yüzde 12'si merkezi sınavdan alınan puana ilave edilecek.
 • Adayın, üniversitede ortaöğretimde okuduğu meslek dalında eğitimine devam etmek istemesi halinde, ortaöğretim puanına ek olarak bu puanın yüzde 6'sı yerleştirme puanına eklenecek.
 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunları, bitirdikleri programın devamı niteliğindeki mesleki ve teknik önlisans yükseköğretim programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilecek.
 • Önlisans mezunlarına, alanlarındaki lisans programlarında belirlenmiş kontenjanın yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde YÖK kararı ile her yıl dikey geçiş kontenjanı ayrılabilecek.
 • Belirli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler ile TÜBİTAK tarafından tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, alanlarındaki dallarda eğitim yapmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilecek.