İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

AVRUPA KOMİSYONU, TİCARET VE YATIRIMLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERE İLİŞKİN İKİNCİ RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 27 Şubat 2012 tarihinde, Avrupa Birliği’nin en önemli stratejik ekonomik ortaklarından Çin, Hindistan, ABD, Rusya, Japonya, Arjantin ve Brezilya’nın pazarlarında ticaret ve yatırımların önündeki engelleri ele alan “2012 Ticaret ve Yatırım Engelleri Raporu” adlı raporu yayımladı.  Bu yıl ikincisi yayımlanan rapora göre, 2011 yılında, Avrupa Birliği’nin mal ticaretinin yüzde 45’i, hizmet ticaretinin yüzde 44’ü ve doğrudan yabancı yatırımının yüzde 47’si bu ülkelerle gerçekleştirildi.

Geçen sene yayımlanan raporda, Hindistan’ın yüksek tarifelerin yanı sıra, başta miktar kısıtlamaları, külfetli ithal lisansı ve gümrük işlemleri olmak üzere çok sayıda tarife dışı engel uyguladığına dikkat çekiliyordu. Raporda, 2011’de Hindistan’ın pamuk ihracatına getirdiği kısıtlamaları ve telekomünikasyon araçları için güvenlik koşullarını kaldırması olumlu gelişmeler olarak kaydedildi.  Ayrıca, Hindistan’ın sağlık ve bitki sağlığına ilişkin uluslararası standartların ötesindeki uygulamalarını kaldırılması yönünde de ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Geçen seneki rapora göre, Avrupa Birliği ürünlerinin Çin pazarına girişte karşılaştığı engellerin başında hammaddelere uygulanan ihracat vergileri, kotalar, kamu alımları ve fikri mülkiyet konuları yer alıyordu. 2012 yılı raporunda, hammaddelere uygulanan ihracat kısıtlamaları ve “yerli inovasyon” (indigenous innovation) alanlarında ilerlemeler kaydedildiği belirtildi. Ancak, yatırım kataloğu ve bilgi iletişim teknolojilerinin güvenliği alanlarında ilerleme kaydedilmediği tespit edildi.

2011 yılı raporunda, Avrupa Komisyonu, Japonya’nın kamu alımları pazarını yabancılara yeterince açmadığı yönünde şikâyetlerini dile getirmişti. Ayrıca raporda, Japonya’nın uluslararası standartları tanımaması ve onay süreçlerini uzun tutması nedeniyle Avrupa Birliği’nin Japonya pazarında yeni tıbbi cihaz tanıtımı yapmak konusunda zorlandığını da belirtmişti. 2012 yılı raporunda, bu iki alanda da ilerleme kaydedildiği belirtiliyor. Ancak, bu bir yıl zarfında, Japonya’da mali hizmetlere ilişkin bir ilerleme kaydedilmediğine değiniliyor.

18 yıl süren bir müzakere sürecinin ardından, Rusya’nın 2012 yıl içeresinde Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmasıyla birlikte otomotiv ve araba yedek parçalarında ticaretle ilişkili yatırım önlemlerinin almasının yanı sıra gümrük işlemlerine, sağlık ve bitki sağlığına ilişkin standartlar ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin yeni düzenlemeler getirmesi beklendiği açıklandı.

Raporda, ABD’deki limanlarda uygulanan konteynırların tümünün kontrol edilmesi uygulaması ve “Amerikan Ürünü Alın” kampanyasına ilişkin geçtiğimiz yıl ilerlemeler kaydedildiği belirtiliyor. Ancak, Arjantin ve Brezilya’nın deniz taşımacılığına getirdikleri kısıtlamaların, Avrupa Birliği için endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydediliyor. Arjantin’in ithalat lisansı uygulaması ile Brezilya’nın kamu alımlarında uyguladığı yüzde 25 tercih payına ilişkin herhangi bir gelişme kaydedilmediği de raporda belirtiliyor.

Raporda, son bir yıl içinde AB’nin ticaret ortaklarının uyguladığı ticaret ve yatırım engelleri arasında ortaya çıkan altı öncelik şu şekilde sıralanıyor:

-Çin’de şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerinde yabancı yatırımcıları ilgilendiren ulusal güvenlik gözden geçirme mekanizması ile ihracat finansmanı ve sübvansiyonlar,

- Hindistan’da Ulusal İmalat Politikası,

- Brezilya’da sanayi ürünlerine uygulanan vergiler ve tekstil ile giyimde uygulanan ithalat düzenlemeleri,

- Arjantin’de reasürans hizmetlerine getirilen kısıtlamalar.

Raporda, gelişmekte olan ekonomilerde son zamanlarda ticareti kısıtlayıcı unsurlar içeren endüstri politikalarının uygulanması yönünde bir trendin ortaya çıktığı da belirtiliyor. Bu politikaların yerel içerik zorunluluğu, yabancı ürünlere karşı ayrımcılık yapan ağır standardizasyon ve uyum değerlendirmesi koşulları, ithalatta miktar kısıtlaması etkisinde olan önlemler ve özellikle hammaddelere uygulanan ihracat kısıtlamaları şeklinde olduğu belirtiliyor.

 “2012 Ticaret ve Yatırım Engelleri Raporu”na aşağıdaki internet adresinde ulaşılabilir:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/february/tradoc_149143.pdf