İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI AVRUPA KOMİSYONU’NUN ING BANK’A YAPILAN YARDIMI ONAYLAYAN KARARINI KISMEN İPTAL ETTİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 2008 yılında Hollanda devleti tarafından taahhüt edilen, ING Bank’ın sermayesinin arttırılması şeklindeki devlet yardımını, bu yardımın geri ödenmesi konusunda yapılan değişikliğin yaklaşık 2 Milyar Avro tutarında ek yardım anlamına geleceği değerlendirmesiyle birlikte 2009 yılında onaylayan Komisyonun kararını kısmen iptal etti. ABAD Komisyonun kararını, verilen sermaye yardımının geri ödeme koşullarında yapılan değişikliğin ING’ye piyasa koşullarından farklı bir avantaj sağlayacağını saptayamadığı gerekçesiyle, bu yönüyle iptal etti.

Kasım 2008’de yaşadığı finansal kriz nedeniyle ING’nin sermayesi, Hollanda devletinin garanti ettiği, oy haklarından veya temettü hakkından yoksun paylar çıkarılarak 10 Milyar Avro arttırılmıştı. Bu yardımın geri ödenme şekli konusunda başlangıçta, ya ING bu payları her birini 15 Avro değerinden (payların ihraç fiyatı 10 Avro idi) geri alacağı ya da üç yıl sonra bire bir değerde normal paylara dönüştüreceği şeklindeydi. Eğer ING ikinci seçeneği tercih ederse Hollanda devleti ING’nin dönüştürdüğü payları tahakkuk etmiş faizi ile birlikte 10 Avro’dan satın alma opsiyonuna sahip olacaktı. Geri ödeme koşullarında daha sonra yapılan değişiklikle, ING Bank’a, hisselerin yarısını, hisse başına  ihraç fiyatı 10 Avro’dan geri alması  ayrıca, yüzde 8,5 getirili yıllık kuponların birikmiş faizini ve  ING hisselerinin fiyatının 10 Avro’dan fazla olması halinde erken itfa primi uygulanması imkanı sağlandı.

Komisyon verdiği kararda, söz konusu yardımı AB rekabet kurallarına uygun bulmakla beraber, geri ödeme şartlarında yapılan değişikliğin ek 2 Milyar Avro’luk bir devlet yardımı anlamına geldiğini belirtti. Ancak ING’nin bu karara karşı dava açması üzerine Adalet Divanı, Komisyonun kararını, öncelikle geri ödeme koşullarında yapılan değişikliğin ING’ye sağladığı avantajın, Hollanda devleti yerine aynı durumda bir özel yatırımcı olsaydı (piyasa şartlarına göre) onun tarafından kabul edilemeyeceğini incelemeden devlet yardımı olarak nitelendirildiği gerekçesiyle kısmen iptal etti.