İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

ANTİ-DUMPİNGE İLİŞKİN SON GELİŞMELER: ABAD, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇİNLİ AYAKKABI ÜRETİCİLERİNİ TAZMİN ETMESİNE HÜKMETTİ

2011 yılı sonbaharında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği’nin 2006 yılından beri Çin menşeli ithal deri ayakkabılara uyguladığı yüzde 16,5 oranında anti-damping vergilerinin kanuna aykırı olduğu açıklamıştı. Mart 2012’de, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), DTÖ ile aynı sonuca vararak Çinli ayakkabı üreticilerinin Avrupa Birliği tarafından tazmin edilmesine hükmetti. Söz konusu üreticilerin yaklaşık 1 Milyar Avro değerinde tazminat alacakları tahmin ediliyor.