İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

AB BAKANLAR KONSEYİ MEYVE SULARINA İLŞKİN YENİ KURALLAR KABUL ETTİ

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi meyve sularına ve tüketimde kullanılan benzer ürünlere ilişkin 2001/112/EC Sayılı Direktifi tadil eden yeni direktifi 8 Mart’ta onayladı.

Mevcut meyve suyu standartlarını uluslararası Gıda Kodeksi standartlarıyla uyumlulaştırmayı hedefleyen yeni direktifin en geç 1 Haziran 2012’ye kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Üye ülkelerin söz konusu direktifi iç hukuka aktarmaları için on sekiz ay süreleri bulunuyor.

Yeni direktif, taze meyve suyu ile nektarlar ve konsantreler arasındaki ayırımı belirginleştiriyor. Direktife göre, meyve sularına şeker ilave edilmesi yasaklanacak ve meyve sularının etiketlerinde beslenme uyarısı olarak kullanılan “İlave şeker içermez” ifadesi kaldırılacak. Meyve püresine su ilave edilerek üretilen nektarlarda ise, şeker ya da tatlandırıcı kullanılabilecek.

Yeni kurallar, mevcut direktifteki kuralları güçlendirirken, meyve suyu yapımında kullanılan meyve isimlerinin de ürün adında belirtilmesini zorunlu kılıyor.  Örneğin; “yüzde 90 elma suyu ve yüzde 10 çilek suyu” içeren bir meyve suyunun “Çilek ve Elma Suyu” şeklinde belirtilmesi gerekiyor. Ancak, üçten fazla meyve suyu karışımından oluşan ürünlerde böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Uluslararası standartlarda tat ve renk vermesi açısından, portakal suyunun içine yüzde 10 mandalina suyu katılmasına izin veriliyor. Ancak, yeni kurallara göre saf portakal suyu olarak satılan meyve suyunun saf olması gerekiyor ve içerdiği mandalina suyu miktarının da pakette belirtilmesi gerekiyor.

Direktif kapsamında, domates de meyve suyu imal edilebilecek meyveler arasına dahil ediliyor. Böylece, meyve suyu üretimi ve etiketlemesinde kullanılacak kurallar domates suyu için de geçerli olacak.

Brix değerleri olarak bilinen meyve suyunun içerdiği suda çözünür kuru madde miktarına ilişkin değerler halihazırda frenk üzümü, çarkıfelek, mango ve guava meyveleri için uluslararası standartlara uyumlu durumda.

Direktifin yürürlüğe girmesiyle getirilen kurallar, üretim yeri göz önünde bulundurulmaksızın, AB pazarındaki tüm meyve suları için geçerli olacak. Böylece, AB’de üretilen meyve suları ile üçüncü ülkelerden ithal edilen meyve suları eşit muameleye tabi tutulmuş olacak.