İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

AB ÜYESİ 15 ÜLKE BAĞ DİKİMİ HAKLARININ LİBERALLEŞTİRİLMESİNE KARŞI ÇIKIYOR

Avrupa Komisyonu, şarap sektörü yüksek düzey temas grubunun 19 Nisan’da gerçekleştirilecek toplantısına hazırlanırken, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Macaristan, Avusturya, Romanya, Lüksemburg, GKRY, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Slovenya’dan sonra Bulgaristan da AB çapında 2016 yılında yürürlüğe girecek olan bağ dikim haklarının liberalleştirilmesine karşı olduğunu açıkladı.

AB Bakanlar Konseyi Aralık 2007’de Komisyon’un AB’nin Güney Amerika, Avustralya ve Güney Afrika’dan gelen “Yeni Dünya şarapları”ndaki artışa karşı rekabet gücünü artırma planlarına dayalı olarak bağ dikim haklarının liberalleştirilmesine yeşil ışık yakmıştı. Ancak, Avrupa’daki şarap üreticisi ülkeler liberalleştirmenin piyasada dengesizliğe ve aşırı üretime neden olacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor. Avrupalı Şarap Üreticisi Bölgeler Asamblesi’nin (AREV) 2 Mart 2012 tarihinde yayımladığı rapor da bağ dikim haklarının ortadan kaldırılmasının aşırı üretime yol açabileceğini doğruluyor. Raporda, bağ dikim haklarının liberalleştirilmesiyle oluşacak ölçek ekonomilerinde de şarap üreticilerinin gelirinin iyileşmeyeceği belirtilirken, bunun piyasada dengesizliğe yol açabileceği kaydedildi. Avrupa Parlamentosu’nda da bağ dikim haklarının liberalleştirilmesine karşı muhalefetin arttığı biliniyor

Bağ dikim haklarının liberalleştirilmesinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Üye devletler, bağ dikim hakları sisteminin uygulanmasına ulusal düzeyde 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edebilecekler, ancak bu tarihten sonra bağ dikim hakları tamamen liberalleşmiş olacak. Bu, herhangi bir kişinin, AB sınırları içerisinde herhangi bir yere bağ dikme hakkına sahip olması anlamına geliyor.