İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 ŞUBAT-6 MART 2012

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÜNEY KAFKASYA ÜLKELERİNDEKİ GELİŞMELERİ ELE ALDILAR

27 Şubat’ta Dışişleri Konseyi toplantısında bir araya gelen AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları, Doğu Ortaklığı (Eastern Partnership - EaP) kapsamında Güney Kafkasya ülkelerindeki gelişmeleri ele aldılar ve bölgedeki anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne yönelik çağrılarını yinelediler.

Azerbaycan

AB Dışişleri Bakanları, AB ile Azerbaycan arasında Ortaklık Anlaşması’na yönelik müzakerelerde alınan mesafeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Azerbaycan’ın DTÖ üyeliği için bir temel teşkil edecek olan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’nın yatırım ve ticaretle ilgili maddelerinin yükseltilmesini taahhüt ettiler. Ayrıca, Azerbaycan ile başlatılan Vize Kolaylığı ve Geri Kabul Anlaşması’na yönelik müzakereleri de memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ile ifade özgürlüğü alanında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirten AB Dışişleri Bakanları, Azerbaycan’da 2013 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki gelişmeleri dikkatle izleyeceklerini belirttiler. Yolsuzlukla mücadele alanında da daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Ermenistan

AB Dışişleri Bakanları, Ortaklık Anlaşması’na yönelik müzakerelerdeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve AB ile Ermenistan arasında derin ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelerin 2012 yılının ilk yarısında başlamasını beklediklerini belirttiler.

Mayıs 2012’de yapılacak parlamento seçimlerinin ve 2013’te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin demokratik standartlara uygun şekilde gerçekleşmesinin önemine değinen AB Dışişleri Bakanları, Ermenistan’daki gelişmeleri yakından izleyeceklerini belirttiler.

AB Dışişleri Bakanları, Ermenistan’ın demokratik kurumları güçlendirmek, yargının bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve yolsuzlukla mücadele alanında ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirttiler.

Gürcistan

AB Dışişleri Bakanları, Gürcistan ile AB arasında Ortaklık Anlaşması’na yönelik müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden ve derin ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ayrıca, Vize Kolaylığı ve Geri Kabul Anlaşmalarının etkin bir şekilde uygulanmasının AB ile Gürcistan arasında vize diyaloğu başlatılması için önemine dikkat çektiler.

Gürcistan’ın Avrupalı geleceğini desteklediğini belirten AB Dışişleri Bakanları, Brüksel’in, Tiflis’in toplumsal reformlar ve yolsuzlukla mücadele alanındaki çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirttiler. Ayrıca, 2012 yılında yapılacak parlamento seçimleri ile 2013’te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin demokratik bir şekilde yürütülmesinin önemine değindiler. Gürcistan’da demokratik kurumların güçlendirilmesi, basın özgürlüğü ve yargının bağımsızlığı yönünde adımlar atılması gerektiğini vurguladılar.

 

Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü

AB’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan sıkı desteğini yineleyen AB Dışişleri Bakanları, Rusya’nın Gürcistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerindeki askeri mevcudiyetinden ve yürütmekte olduğu altyapı projelerinden duyduğu endişeyi dile getirdiler. Rusya’ya Ağustos 2008’de varılan ateşkes anlaşmasının şartlarına ve AB İzleme Misyonu’nun (EUMM) bölgeye erişimini sağlama konusundaki taahhütlerine uyması çağrısında bulundular.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedilememesinden ve özellikle temas noktalarında son zamanlarda tırmanan gerilimden duydukları endişeyi dile getiren AB Dışişleri Bakanları, sorunun çözümü için ateşkese yönelik ve güven artırıcı önlemler almanın önemine değinerek, Minsk Grubu’na verdikleri desteği yinelediler.