İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 ŞUBAT-6 MART 2012

AB ADALET DİVANI SÜRÜCÜ EHLİYETLERİNİN AB ÜLKELERİNDE KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 1 Mart 2012 tarihinde verdiği kararda (Case-467/10) hiçbir üye ülkenin, daha önce kendisine yapılan sürücü ehliyeti verilmesi talebini reddettiği gerekçesiyle, o kişinin daha sonra bir başka üye ülkeden aldığı ehliyeti tanımamazlık edemeyeceğine hükmetti. Divan’a göre AB hukuku herhangi bir ek formalite gerektirmeksizin bir üye devlet tarafından verilen sürücü ehliyetinin tüm üye ülkelerde karşılıklı olarak tanınmasını öngörmekte. Başta, bir AB ülkesinde ikamet etme ve araç kullanma yeterliliğini taşımak olmak üzere sürücü ehliyetine sahip olmak için gerekli koşulların karşılanıp karşılanmadığını araştırmak görevi ehliyeti veren ülkeye aittir. Bir üye ülke makamları bir kişiye sürücü ehliyetini verdikten sonra artık diğer üye ülkelerin AB hukukunun öngördüğü ehliyet verilmesine dair şartların sağlanıp sağlanmadığını soruşturma yetkileri bulunmamaktadır.